Blog

Tím a tímová atmosféra na pracovisku

Tím a tímová atmosféra na pracovisku

29.06.2023

Význam tímu a tímovej práce

Každý z nás je členom rôznych kolektívov, či už ide o skupinu priateľov alebo pracovný tím. V pracovnom prostredí je taktiež možné vytvoriť kolektív priateľov, ak na pracovisku existuje dobrá atmosféra a tímová spolupráca.

 

Tímová práca a tímovosť

Tímová práca sa týka spolupráce členov tímu so zameraním dosiahnutia spoločného cieľa. Tímovosť je mäkkou zručnosťou, ktorú by si mali členovia tímu osvojiť, aby mohol tím správne fungovať.

Tvorba pozitívnej atmosféry

Komunikácia

Efektívna komunikácia medzi členmi tímu je nevyhnutná pre úspešnú spoluprácu. Aj v prípade home office je dôležité udržiavať sociálny kontakt a komunikáciu medzi kolegami navzájom. 

 

Definovanie cieľov

Presne stanovené ciele pomáhajú členom tímu pochopiť, čo sa od nich očakáva a minimalizuje sa tak duplicita vykonaných úloh.

 

Dôvera v tíme

Dôvera medzi členmi tímu je pilierom pre dobré pracovné výsledky a pozitívnu atmosféru. Budovanie dôvery je možné aj prostredníctvom činností mimo pracoviska, ako napríklad športové aktivity alebo posedenie na káve.

 

Tímové stretnutia

Pravidelné stretnutia tímu sú dôležité pre zdieľanie myšlienok, nápadov a spoločný brainstorming. Častejšie stretnutia vedú k vyššej produktivite tímu a minimalizácii chýb.

 

Rozvoj tímu

Vzdelávanie a rozvoj zručností tímu pomáhajú posilniť tímovú spoluprácu. Zamestnanci by mali mať príležitosť rásť nielen ako tím, ale aj individuálne.

 

Každý tím je jedinečný a neexistuje univerzálny recept na zlepšenie tímovej práce. Avšak, prostredníctvom efektívnej komunikácie, porozumenia a motivácie jednotlivcov v tíme je možné vytvoriť pozitívnu tímovú atmosféru a dosiahnuť lepšie výsledky tímu.

 

Účtovníctvo, náklady a údržba firemného auta

Účtovníctvo, náklady a údržba firemného auta

27.06.2023

Je prirodzené, že podnikatelia sa snažia o optimalizáciou svojich príjmov a výdajov tak, aby to bolo pre nich čo najvýhodnejšie. Významnou položkou v nákladoch môže byť práve nákup firemného auta. V súvislosti s autom však prichádzajú aj ďalšie náklady. Viete, ktoré z nich sú daňovo uznateľné? 

Auto na firmu

Takmer každý sa už stretol so slovným spojením „auto na firmu”, čo to ale znamená? Ak je auto zaradené od majetku firmy, tak ho môžete považovať za firemné auto. Znamená to teda, že si môže firma do daňových nákladov zaradiť napríklad palivo, poistenie auta, kúpnu cenu auta alebo aj výdavky na servis a opravy.

Výdavky na palivo

Náklady na pohonné hmoty (dále PHM) si môžete uplatňovať troma spôsobmi, a to: 

Vedenie podrobnej evidencie

Ak chcete 100 % pokrytie výdavkov na pohonné hmoty, je nutné, aby ste si viedli knihu jázd. Výdavky na pohonné hmoty sa prepočítavajú podľa spotreby vozidla, ktorá je uvedená v technickom preukaze. Tu ale môže nastať rozdiel medzi normovanou spotrebou a reálnou spotrebou. 

Satelitné sledovanie vozidiel

V prípade, že sledujete vozidlá prostredníctvom GPS zariadení, získate najefektívnejší nástroj na uplatnenie výdavkov za PHM. V tomto prípade si totiž môžete uplatniť celú sumu z nákupu pohonných hmôt, a to aj bez nutnosti prepočtu spotreby.

Paušálne výdavky z nákupu

Ak sa rozhodnete pre paušálne výdavky budete si vedieť uplatniť len 80 % z nákladov na nákup pohonných hmôt. V princípe však nie je nutné viesť žiadnu evidenciu ani prepočítavať spotrebu, stačí len raz ročne evidovať stav tachometra.

Technické zhodnotenie

Okrem pohonných hmôt môžete do nákladov zaradiť aj zariadenia, ktoré zvýšia hodnotu vášho vozidla. Za technické zhodnotenie možno považovať modernizáciu a rekonštrukciu automobilu. 

 

Pod modernizáciu patrí napríklad montáž nasledujúcich položiek: 

 • strešné okno

 • držiak na mobil do auta

 • ťažné zariadenie

 • alarm

 • autorádio

 • centrálne uzamykanie

 • imobilizér

 • elektrické ovládanie okien 

 

Za rekonštrukciu možno považovať napr: 

 • montáž deliacej priečky medzi prednými a zadnými sedadlami

 • zmenu nákladnej časti vozidla z prepravy nákladu na prepravu osôb

 • montáž splynovača a pod.

 

Pozor: Aj pri technickom zhodnotení je dôležitá nákupná cena. V prípade, že prekročíte sumu 1 700 €, dané zariadenie sa zaraďuje do nákladov postupne, formou odpisov. 

Údržba a servis

Medzi prevádzkové náklady patrí aj umývanie auta v autoumývačke, výmena pneumatík, kúpa lekárničky, tepovanie, poplatky za technickú a emisnú kontrolu atď. V prípade, že si nie ste istý, či položka je vhodná alebo nie poraďte sa so skúseným účtovníkom. 

Využitie auta na súkromné účely

Niektorí podnikatelia ale aj zamestnanci zvyknú používať firemné auto aj na svoje súkromné účely. V takom prípade, nie je možné uplatniť všetky výdavky ako daňový náklad, ale iba tie, ktoré boli vynaložené na pracovné cesty.


Natália Várošová, Špecialista na optimalizáciu webov - Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

Ako je dnes na pracovisku vnímané tetovanie?

Ako je dnes na pracovisku vnímané tetovanie?

22.06.2023

Tetovanie má svoje korene na ďalekom východe, kde tvorilo bežnú súčasť tamojšej kultúry v krajinách ako Japonsko, Čína a Filipíny. Neskôr však prestalo byť také populárne.

Druhá svetová vojna vytvorila o tetovaniach nie veľmi dobrú mienku, keď boli neetickým spôsobom používané na označovanie židov formou čísel.

 

Počas socializmu sa tetovania tiež netešili veľkej obľube, pretože sa považovali za symbol kriminality a hanby. Spoločnosť ich všeobecne odsúdila a zavrhla.

 

Dodnes existuje mnoho zamestnávateľov, ktorí majú voči tetovaniu predsudky. Potetovaná koža je nimi vnímaná ako prejav neprofesionality a často nemajú dôveru voči pracovníkovi a jeho schopnostiam. Namiesto toho sa často sústreďujú na tetovania a zanedbávajú jeho vzdelanie a skúsenosti.

 

Na pracovisku sa od zamestnancov vyžaduje, aby si tetovania zakryli, bez ohľadu na to, či pracujú vo verejnej správe, zdravotníctve alebo v iných odvetviach. Je jasné, že predsudky zakorenené v histórii bránia mnohým ľuďom prekonať odpor k tetovaniam a pre zamestnancov to vytvára problém získať zamestnanie alebo udržať si svoju súčasnú prácu.

 

Dnes je tetovanie často vnímané ako forma umenia, prejav náboženského presvedčenia, alebo vyjadrenie osobnosti a individuality. Avšak potrvá ešte veľa rokov, kým sa predsudky voči tetovaniam úplne rozplynú a zmiznú.

 

Je dôležité si uvedomiť, že tetovanie na tele nie je aicky znakom nebezpečnosti alebo zlých pracovných návykov. Je to prejav individuality a vkusu. 

Pokiaľ tetovanie nie je nevhodné alebo urážlivé, malo by byť tolerované a postupne prijímané ako normálna súčasť ľudskej identity.

 

Prokrastinujete často?

Prokrastinujete často?

14.06.2023

Prokrastinácia sa môže na prvý pohľad javiť ako neškodný oddych, no v skutočnosti náš organizmus vyčerpáva. Je dôležité si uvedomiť, že má na nás negatívny vplyv a nemôžeme ju považovať za niečo, čo by sme mali denne praktikovať.

 

Ak chceme prokrastináciu prekonať, je potrebné pracovať na sebakontrole a disciplíne. Stanovte si jasné ciele a rozdeľte si úlohy a povinnosti. Týmto spôsobom získate lepší prehľad a bude oveľa jednoduchšie ich začať plniť.

 

Súčasne je dôležité minimalizovať rušivé vplyvy, ako sú sociálne siete, ktoré sú v súčasnosti  hlavným “žráčom” času. Vytvorte si pracovné prostredie, kde sa budete vedieť lepšie sústrediť. 

 

Ak stratíte o danú prácu alebo štúdium záujem a začnete pociťovať nechuť, pokúste sa nájsť hlbší význam v tom, čo robíte. Uvedomte si, že ide o dôležitý krok smerom k dosiahnutiu vašich cieľov a ako vám táto činnosť pomáha rásť a rozvíjať sa.

 

Prekonanie prokrastinácie je proces, ktorý si vyžaduje vašu trpezlivosť a úsilie. Avšak, ak si stanovíte jasné ciele, vytvoríte si priaznivé pracovné prostredie, nájdete motiváciu vo svojich úlohách a zároveň si doprajete oddych, budete schopní efektívnejšie využívať svoj čas a dosahovať lepšie výsledky.

 

Zbavte sa tohto obmedzujúceho návyku a začnite žiť produktívnejší a vyváženejší život plný úspechov. 

 

Čo si obliecť na pracovný pohovor?

Čo si obliecť na pracovný pohovor?

06.06.2023

Prvý dojem má veľký význam, a to platí dvojnásobne pri pracovnom pohovore. Je preto nevyhnutné, aby ste si na stretnutie priniesli nielen svoje skúsenosti a osobnosť, ale aj vhodný outfit. 

 

Tým, že sa objavíte na stretnutí vo vhodnom oblečení, ukazujete záujem o prácu a dokazujete, že ste sa na stretnutie dôkladne pripravili. 

 

Praktickým rozhodnutím je pred stretnutím zoznámiť sa s firemnou kultúrou a vybrať vhodný typ oblečenia. Všeobecne platí, že čím vyššiu pozíciu si snažíte získať, tým formálnejšie by ste sa mali obliecť. 

 

Pre mužov je najvhodnejší oblek. Pri výbere obleku je dôležité zvoliť jednofarebnú košeľu a vyhnúť sa vzorom, ak je oblek už sám osebe vzorovaný.

 Dôležité je tiež zladiť opasok a topánky - podľa pravidiel etikety by mali byť topánky rovnakej farby ako opasok. Napríklad, ak je opasok hnedý, vyberte topánky rovnakého odtieňa. 

 

Pre dámy je výber trochu rozmanitejší. Môžete zvoliť sukňu, šaty alebo nohavice - akúkoľvek z týchto možností. Ak sa rozhodnete pre nohavice, mali by mať klasický strih, ak pre sukňu jej dĺžka by mala byť minimálne po kolená.

Na vrch si môžete obliecť vhodnú blúzku a skombinovať ju so sakom, kabátom alebo vhodnou bundou. Je dôležité vyhnúť sa výstrihom alebo blúzkam, ktoré sú príliš priesvitné. Bez ohľadu na počasie by dámy nemali zabúdať na pančuchy. Pokiaľ ide o topánky, zvoľte jednoduchší dizajn s uzavretou špičkou. 

Ak zvolíte topánky s podpätkom, je vhodné, aby mal opätok strednú výšku. 

Balerínky sú tiež dobrou alternatívou v prípade kostýmu alebo nohavíc. Na stretnutí by ste nemali vykonávať niektoré činnosti. 

 

Určite by ste mali dbať na svoj vzhľad a prísť na stretnutie upravení, s účesom a prípadne s diskrétnym líčením. Nie je vhodné prísť v špinavom a zničenom oblečení. Rovnako si treba dávať pozor na svoj slovník a vyberať vhodné výrazy.

 

Čaká vás pracovná cesta? Poradíme vám, ako sa pobaliť do príručnej batožiny

Čaká vás pracovná cesta? Poradíme vám, ako sa pobaliť do príručnej batožiny

27.05.2023

Čaká vás služobná cesta a vy neviete, kde vám hlava stojí? Okrem toho, že si musíte pripraviť prezentácie, zorganizovať stretnutia a napísať si zoznam vecí, musíte myslieť ešte aj na to, ako sa správne pobaliť do príručnej batožiny tak, aby vám pri bezpečnostnej kontrole polovica z nich neskončila v koši. Pozrite sa, čo všetko môžete do príručnej batožiny zabaliť a čo už tam rozhodne nepatrí.

 

Pokiaľ máte zakúpenú podpalubnú batožinu, dodržiavať prísne letiskové pravidlá nie je veda. Ak ale bude pracovná cesta trvať len pár dní a zamestnávateľ sa rozhodol ušetriť na vašej letenke, pobaliť všetky nevyhnutné veci len do príručnej batožiny bude problém. 

 

Povedzme si na rovinu, na niekoľko dní sa možno dokážete vzdať tej pútavej 500-stranovej knihy, ktorú máte práve rozčítanú. Ale aj vy ste len človek a bez nočného krému proti vráskam sa nepohnete ani na krok. Nemusíte zúfať, s našimi radami sa dokážete pobaliť tak, aby vám na služobnej ceste nič nechýbalo.

Príručná a podpalubná batožina

Aký je rozdiel medzi príručnou a podpalubnou (podanou) batožinou? 

 

Príručná batožina je tá, ktorú má cestujúci počas celej doby pri sebe a na palube lietadla ju umiestňuje pod sedadlo alebo do priestoru nad hlavami cestujúcich. Môže to byť kabelka, batoh, notebook, igelitová taška alebo nákup z duty-free. Najviac vecí zmestíte do kabínového kufra, ktorý však musí rozmermi musí spĺňať normy. 

 

Každá letecká spoločnosť povoľuje iný rozmer príručnej batožiny. Preto si treba skontrolovať podmienky spoločnosti, s ktorou letíte, a vybrať si zo širokej ponuky kabínových kufrov ten, ktorý vám vyhovuje.

 

Podpalubnú batožinu odovzdávate pri check-in pulte a je umiestnená v batožinovom priestore lietadla. Zvyčajne do nej môžete umiestniť viac ako 20kg, ale zároveň si za ňu priplácate a ak sa jej vzdáte, ušetríte desiatky eur. 

Čo všetko si môžete zobrať na palubu?

Príručný kufor so správnymi rozmermi teda už máte, a čo ďalej? Môžete ho síce napchať do prasknutia, nezabudnite však na to, že aj váha príručnej batožiny má obmedzenia. Zvyčajne by nemala prevýšiť 8 kg

 

Dobrou správou však je, že okrem kabínového kufra môžete mať na palube pri sebe aj malú kabelku, ruksak, notebook alebo fotoaparát, vďaka čomu sa ponúkajú ďalšie možnosti úložného priestoru.

 

Služobná cesta so sebou často prináša aj povinnosť obliecť sa formálne. Ako si ale pobaliť slušné oblečenie do príručnej batožiny tak, aby sa nepokrčilo? Žiaden strach, letiskové spoločnosti na takúto situáciu mysleli, a preto povoľujú zobrať si na palubu lietadla osobitne aj tašku na oblek.

 

Tip: Prezentácia, podklady a oblek pripravený. Viete, na čo ďalšie myslieť pri príprave na služobnú cestu?

 

Zároveň je v príručnej batožine povolené prevážať látky tekutej, pastovej a gélovej povahy, ale len za podmienky, že budú v samostatných nádobách s objemom maximálne 100 ml alebo 100 g. Musia byť hermeticky uzavreté alebo umiestnené v priehľadnom uzatvárateľnom vrecku. Dokopy nesmú prevýšiť kapacitu 1 litra

 

Tekutiny pre potreby diabetikov, inzulínové perá, sirup proti kašľu či roztok na kontaktné šošovky môžu byť prepravené v príručnej batožine aj vo väčšom množstve ako 100 ml bez lekárskeho potvrdenia. Takýmto spôsobom si teda aj v príručnej batožine môžete previezť kozmetiku, sprchové gély či svoj obľúbený parfum, bez ktorého by ste nešli na žiadne pracovné stretnutie.

 

Ak letíte z teplého klimatického pásma do krajiny, kde je chladnejšie, nedajbože za polárny kruh, bude vás čakať neľahká úloha pri balení zimných vecí. Keď nabudúce na letisku stretnete neboráka, ktorý má aj pri 30-stupňových horúčavách na sebe tri páry ponožiek, dva svetre a jednu zimnú bundu, budete už vedieť, že sa snažil ušetriť na podpalubnej batožine. V tomto prípade by asi stálo za to si priplatiť.  

 Ako prežiť bez vecí, ktoré na palubu nepatria?

Zoznam vecí, ktoré si na palubu zobrať nemôžete, je dlhý a často vie poriadne skomplikovať vaše plány. My vám však z vlastných skúseností vieme poradiť, čím tieto veci zameniť.  

 

Starostlivo ste si pobalili všetky krémy, parfum aj sprchový gél tak, aby ste sa zmestili do jedného litra, ale už vám nezostalo miesto na obyčajnú pitnú vodu? Veľmi dobre poznáme ten pocit, keď musíme hodiny čakať na svoj let a zo suchého letiskového vzduchu nás už poriadne smädí. Obyčajná voda v duty-free zóne však stojí toľko, čo výdatný obed v dobrej reštaurácii. 

 

Pribaľte si nabudúce do batoha prázdnu plastovú či sklenenú fľašu alebo pohárik. Na niektorých letiskách prefíkane tečie z kohútikov iba teplá voda, na iných je voda dokonca nepitná, takže si dávajte pozor na svoj žalúdok. Ale nájdu sa už aj také letiská, na ktorých je zdravie a pohodlie cestujúcich prednejšie než vidina rýchleho zárobku a vy sa môžete osviežiť z fontánky s pitnou vodou.

 

Ostré predmety si z pochopiteľných dôvodov do príručnej batožiny zobrať nemôžete. Keď teda nemáte zakúpenú podpalubnú batožinu, na pár dní sa budete musieť rozlúčiť s manikúrovými nožničkami aj pilníkom. Ak ale máte pocit, že bez nich neprežijete, čo tak skúsiť papierový pilník? Ani dáždnik s ostrým hrotom nie je povolený, môžete si však zobrať skladací dáždnik, alebo si rovno na tých pár dní skontrolovať predpoveď počasia a zbytočne ho so sebou neťahať.

 

Svoju 500-stranovú rozčítanú knihu ste boli donútení nechať doma, čo máte ale robiť celé tie hodiny na letisku? Odpoveďou je e-kniha, aj keď vám možno vôňa papiera lahodí viac. 

 

A ak patríte k tým, ktorí si radi krátia čakanie fajčením, nezabudnite, že zapaľovače akéhokoľvek druhu sa nemôžu prepravovať v príručnej ani podpalubnej batožine. Vzhľadom na charakter daného predmetu (tlaková nádoba s nebezpečnou horľavou látkou) je možné v leteckej doprave zapaľovač prevážať výlučne na „tele majiteľa", čiže umiestením vo vreckách oblečenia. Zapaľovač je nutné pred detekčnou kontrolou deklarovať. Pozor na ZIPPO zapaľovače, tie nemôžete prepravovať nijakým spôsobom, nezabudnite si teda ten svoj pred cestou vybrať z vrecka a nechať doma.

Veci, ktoré nepatria do podpalubia

Či už podpalubnú batožinu zakúpenú máte, alebo nie, existujú aj veci, ktoré je lepšie mať celý čas pri sebe. Sú nimi krehké veci, ktoré by sa neopatrným manipulovaním v podpalubí rozbili, alebo cennosti, za stratu ktorých vám letecká spoločnosť ani letisko neručia.

 

Do podanej batožiny nesmie cestujúci umiestniť ani žiadne elektronické prístroje, ako sú fotoaparát, videokamera, mobilný telefón, batérie a nabíjačky, prenosný počítač či čítačka kníh, a to z dôvodu prítomnej batérie. Musia sa preto prepravovať výhradne v príručnej batožine, alebo „na tele" cestujúceho.

 Ste športovec alebo muzikant?

Ak máte neobyčajnú profesiu, aj vaša služobná cesta bude neobyčajná. Ak k vášmu pracovnému výkonu nestačí len zobrať si laptop, ale chystáte sa prevážať bicykel, golfové palice alebo violončelo, mali by ste si poriadne naštudovať prepravné pravidlá vašej leteckej spoločnosti. 

 

Vo všeobecnosti sa takáto nadrozmerná batožina musí odovzdať pri check-ine do podpalubia. V prípade väčších hudobných nástrojov, ktoré by sa v podpalubí mohli poškodiť, si treba zarezervovať extra sedadlo v lietadle, za ktoré treba aj doplatiť.

Náš tip na záver

Nesnažte sa za každú cenu vopchať do svojej príručnej batožiny všetko. Urobte si v nej systém, môže sa totiž stať, že vám ju budú aj niekoľkokrát preverovať. Ušetrite si teda nervy a zoberte si len to najnutnejšie.

 

Možno vás aj napriek našim radám zastihol deň odchodu nepripravených, na letisku ste zistili, že polovicu vecí zo zoznamu ste zabudli a až teraz ste si spomenuli na cestovné poistenie. Máme pre vás dobrú správu, ešte stále sa stíhate poistiť online. Pojistit se můžete během pár minut a pojištění většinou platí okamžitě.

 

Tak teď už zbývá jen popřát šťastnou a úspěšnou pracovní cestu. 

 

Ema Bazhaykin, Specialista na optimalizáciu webov – Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

Obdobie letných brigád je tu!

Obdobie letných brigád je tu!

17.05.2023

Koniec školského roka je za rohom a s ním prichádza aj viac voľného času, čo je skvelá príležitosť začať brigádovať. Brigády ti ponúkajú oveľa viac než len zarábanie peňazí. Je to skvelá príležitosť na spoznávanie nových ľudí, získavanie cenných skúseností a rozširovanie obzorov.

 

Vo všeobecnosti môžu začať brigádovať žiaci stredných škôl a študenti dennej formy na vysokých školách, ktorí nedosiahli vek 26 rokov.

 

Ak preferuješ brigádu v blízkosti svojho domova, máš možnosť vybrať si konkrétnu lokalitu a prehľadávať ponuky v rôznych kategóriách, ako napríklad hostesing, hotelierstvo, administratíva a ďalšie. Na našej webovej stránke nájdeš brigády zoradené podľa krajov, čo ti uľahčí hľadanie práce v tvojom meste alebo tvojej dedine.

 

Pre tých, ktorí túžia po pracovných skúsenostiach v zahraničí, ponúkame aj brigády v rôznych krajinách.Práca v zahraničí ti poskytne príležitosť zdokonaliť sa v jazykoch, vytvoriť si medzinárodné priateľstvá a vyjsť zo svojej komfortnej zóny. Medzi obľúbené krajiny pre brigády patria USA, Nemecko, Česko a mnoho ďalších. 

 

Ak sa chceš dozvedieť, koľko presne si zarobíš, môžeš vyskúšať našu kalkulačku výplaty a odvodov. Jednoducho vyplň svoju hodinovú mzdu a počet odpracovaných hodín v danom mesiaci. Kalkulačka ti presne ukáže čistú sumu, ktorú dostaneš. 

 

Pred začatím brigády je dôležité myslieť na niekoľko vecí. Jednou z nich je správne vypracovaný životopis, ktorý zaujme zamestnávateľa a zvýši tvoje šance na získanie brigády. Ak plánuješ brigádu v zahraničí, priprav si aj verziu životopisu v inom jazyku. Nezabudni ani na motivačný list.

 

Ak hneď nenájdeš, čo hľadáš nestrácaj hlavu. Brigád na Slovensku stále pribúda, obzvlášť pred letom. Nezabúdaj neustále kontrolovať ponuky, aby ti tá tvoja vysnívaná neušla. 

 

5 vysnívaných prác každého z nás

5 vysnívaných prác každého z nás

12.05.2023

Mnohí z nás majú obavy z monotónnej práce. No zároveň túžime po zamestnaní, ktoré nás uživí a zabezpečí nás a našu rodinu. Pri výbere práce si stanovujeme určité kritériá a hodnotové priority. Avšak existujú pracovné pozície, kde hodnoty a očakávania smerujú úplne iným smerom. Práca môže byť zábavná nielen v zmysle, že nás baví, ale aj vo všeobecnom chápaní slova "zábava".

 

 1. Testovanie vína:

Ak ste nadšenými milovníkmi vína a zároveň radi zdieľate svoje dojmy na sociálnych sieťach, môžete sa stať someliérom. Táto práca vám umožňuje cestovať, objavovať nové kultúry a samozrejme, ochutnávať skvelé vína. Možno práve teraz objavíte svoju vysnívanú prácu, keďže vám prinesie nielen finančnú odmenu v podobe tisícov dolárov mesačne, ale zároveň sa nemusíte starať o ubytovanie.

 

 1. Ochutnávač sladkostí:

Staňte sa profesionálnym degustátorom sladkostí. Znie to ako sen, v ktorom budete ochutnávať rôzne pochúťky, dokonca aj tie, ktoré ešte len sú vo vývoji. Okrem toho, že si budete môcť vychutnať sladké potešenie, táto práca vám zabezpečí aj slušný príjem. Môžete si zarobiť až 55 € za hodinu degustácie, čo znamená až 2 200 € týždenne.

 

 1. Testovač  tobogánov:

Ak milujete cestovanie a trávenie času vo vode a exotických destináciách, môžete sa stať testerom tobogánov. Testovanie tobogánov zahŕňa hodnotenie ich výšky, rýchlosti a samozrejme, zábavnosti. V tejto vysnívanej práci si vyskúšate rôzne exotické tobogány a zarobíte si až 34 000€ za 6 mesiacov.

 

 1. Správca súkromného ostrova:

Jednoznačne najlepšou prácou na svete je byť správcom súkromného ostrova. Predstavte si život v luxusnej vile s bazénom na vlastnom súkromnom ostrove. Okrem toho, že sa budete kochať nádherným prostredím, táto práca vám prinesie aj veľkorysý príjem. Môžete si zarobiť až 100 000 dolárov. Samozrejme, táto práca si vyžaduje veľkú zodpovednosť, ale kto by nechcel mať celý ostrov len pre seba?

 

 1. Tester luxusných postelí:

Ak by sme sa hocikoho opýtali, akú činnosť by chceli robiť za peniaze, odpoveď by určite bola - spánok. A práve to je úlohou testera luxusných postelí. Vašou prácou bude pomáhať firmám vylepšovať kvalitu a pohodlie postelí tým, že v nich budete spávať . Táto práca vám môže priniesť mesačný príjem až 1000 libier.

 

Práca nemusí byť vždy stereotypná a nudná. Každý z nás by mal mať možnosť robiť to, čo ho baví a napĺňa. Nie vždy ide o tradičné a bežné zamestnanie, ale práve o zábavu. Ak si chceš aj ty nájsť prácu snov   na nič nečakaj a vytvor si svoj online životopis.

 

Najlepšie brigády počas strednej alebo vysokej školy

Najlepšie brigády počas strednej alebo vysokej školy

02.05.2023

Ako študenti, či už na strednej alebo vysokej škole, často narazíme na problém nedostatku času na prácu. Napriek tomu existuje množstvo brigád, ktoré nám umožňujú zarobiť si niekoľko hodín týždenne a získať pracovné skúsenosti.

 

Najlepšie miesta na hľadanie brigád sú školské a univerzitné platformy, kde sa ponúkajú práce v oblasti, ktorú študujeme, a je tak jednoduchšie získať prax. Okrem toho, môžeme tiež skúsiť hľadať na webových stránkach, ktoré ponúkajú širokú škálu pracovných miest v rôznych oblastiach.

 

Erasmus stáže sú skvelou príležitosťou pre tých, ktorí chcú získať pracovné skúsenosti v zahraničí a zarobiť si peniaze navyše. Najvhodnejšou brigádou je tá, ktorá nám umožní získať skúsenosti v oblasti, ktorú študujeme.

 

Študenti najčastejšie pracujú v gastro priemysle, administratíve, hotelierstve a cestovnom ruchu, informačných technológiách, distribúcii a rozvoze a v ďalších oblastiach. 

Ak ste vlastníkom certifikátov  z rôznych kurzov, máte výhodu aj pri hľadaní práce v oblasti IT, kde vám často umožnia pracovať z domu a zefektívniť tak svoj čas.

Simulácia pracovného pohovoru

Simulácia pracovného pohovoru

25.04.2023

Keď sa hovorí o pracovnom pohovore, väčšina z nás zareaguje s nervozitou. Pre niektorých je to rozhodujúci moment, ktorý môže znamenať získanie vysnívaného zamestnania. Snažíme sa pri pohovore urobiť čo najlepší dojem, ale stres a nedostatočná príprava nám to môžu prekaziť.

 

Simulátor pracovného pohovoru pomáha s prípravou na tento dôležitý moment. Na základe  pozície, o ktorú sa uchádzaš, ti bude vygenerovaných niekoľko otázok, ktoré by ti mohol personalista položiť na skutočnom pohovore. Tieto otázky ti pomôžu pripraviť sa na nečakané situácie a zvýšiť tvoju sebavedomosť.

 

Nie je možné povedať, že existujú správne alebo nesprávne odpovede na otázky, ale simulátor ti pomôže pochopiť, aké odpovede sú preferované. Je dôležité, aby si na otázky odpovedal úprimne a autenticky.

 

Simulátor vyhodnotí tvoju úspešnosť na základe odpovedí na 10 otázok, pričom každá z nich má hodnotenie po 2 body. Jeho cieľom je odhaliť tvoje nedostatky a pomôcť ti ich odstrániť. Simulátor by ti mal tiež pomôcť zbaviť sa stresu a nervozity, ktoré môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť na skutočnom pohovore.

 

Treba však pamätať na to, že simulátor nepozná presne otázky, ktoré ti položí personalista na skutočnom pohovore. Je dôležité byť pripravený na nečakané situácie a zachovať chladnú hlavu, aby si mohol odpovedať s rozvahou a úprimne.

 

Ako súčasť prípravy na pohovor je dôležité mať aj moderný a aktuálny životopis. Životopis si môžeš vytvoriť pomocou online šablón, aby si zaujali personalistu a zvýšili svoje šance na úspech.

 

Ako pracovať no zároveň byť študentom?

Ako pracovať no zároveň byť študentom?

21.04.2023

V mnohých prípadoch už študenti pochopia, že bez práce si raz nebudú môcť užívať plnohodnotný život.

Chcú získať finančnú nezávislosť a začať sa postarať o seba. Preto sa snažia nájsť spôsoby, ako získať peniaze. Brigády pomáhajú študentom získať pracovné skúsenosti, ktoré môžu uviesť do svojho životopisu a zároveň získať finančné príjmy.

Študenti môžu hľadať brigády na rôznych webových stránkach, kde sú zoradené podľa kategórií alebo podľa krajov.

 

Je však potrebné si uvedomiť, že brigády sú dostupné len pre študentov stredných škôl a študnetov dennej formy štúdia na vysokých školách, a to len do 26 rokov.

Čas je kľúčovým faktorom pri hľadaní brigády, pretože je dôležité zladiť pracovné povinnosti s povinnosťami v škole. Mnohí zamestnávatelia sú však flexibilní a prispôsobia sa potrebám študentov.

 

Jedným z najdôležitejších faktorov pri výbere brigády sú platové podmienky. Je dôležité nájsť brigádu, kde je plat primeraný k náročnosti práce. Zarábanie vlastných peňazí učí študentov vážiť si ich a zodpovedne s nimi nakladať. Okrem finančného príjmu by si mal byť schopný získať aj skúsenosti, ktoré ti pomôžu pri budúcej kariére.

 

Práca počas štúdia poskytuje študentom finančnú nezávislosť a možnosť získavať skúsenosti na ďalšie zamestnanie. Je však potrebné zohľadniť aj negatívne aspekty, ako nedostatok voľného času na oddych alebo školské povinnosti. Preto by mal byť vyvážený pomer medzi pracovnými povinnosťami a osobným životom.

 

Dobré tipy na štýlové a zároveň elegantné pracovné oblečenie

Dobré tipy na štýlové a zároveň elegantné pracovné oblečenie

16.04.2023

Čo si mám obliecť do práce? Táto otázka dennodenne sprevádza asi každého z nás. Či už ste žena alebo muž, každý sa chce obliecť tak, aby vyzeral dobre a citíl sa príjemne a zároveň spĺňal určitý dress code. To, akým spôsobom sa obliekate sa nielen zakrývate, ale prezrádzate veľa o sebe a vytvárate tak častokrát dôležitý prvý dojem o vašej osobe. Čo je vhodné, a čo naopak neslušné si obliecť do práce, nájdete v tomto článku. 

Ako sa s postupom času formovala správnosť výberu vhodného oblečenia do práce?

Správnosť výberu vhodného oblečenia do práce sa formovala s postupom času v závislosti na módnych trendoch, spoločenských normách a kultúrnych zvyklostiach.

 

V minulosti bola kancelárska obliekacia kultúra veľmi formálna a obvykle sa vyžadovalo, aby sa muži obliekli do obleku a kravaty a ženy do kostýmov alebo šiat. Avšak v súčasnosti sú kancelárske štýly o niečo uvoľnenejšie a kreatívnejšie.

 

Výber vhodného oblečenia do práce dnes závisí od povolania, ktoré vykonávate, a kultúry spoločnosti alebo firmy, v ktorej pracujete. Napríklad, ak pracujete v bankovníctve alebo právnickej firme, stále sa očakáva určitý stupeň formality v oblečení, zatiaľ čo v technologických alebo tvorivých odvetviach môže byť oblečenie o niečo uvoľnenejšie a moderné.

 

Pri výbere oblečenia do práce je tiež dôležité zohľadniť ročné obdobia. V teplejších mesiacoch by ste mali preferovať ľahšie a vzdušnejšie tkaniny, zatiaľ čo v chladnejších mesiacoch by ste mali zvoliť oblečenie, ktoré vás udrží teplým a suchým.

 

V každom prípade by ste sa mali snažiť zvoliť vhodné oblečenie do práce, ktorý ladí s vašim pracovným kontextom a zároveň, aby sa vám aj páčilo. Správnosť výberu oblečenia do práce by sa mala spájať s tým, aby ste sa cítili pohodlne a sebavedomo a aby ste vyžarovali profesionálny a spoľahlivý dojem.

Čo je office dress code?

Kancelársky dress code špecifikuje úroveň formálnosti, ktorá je prijateľná na to, aby ste v nej chodili do práce. Väčšina spoločností nemá kodifikovaný dress code, ktorý by špecifikoval, aké konkrétne oblečenie je prijateľné, namiesto toho používajú všeobecné označenia ako „business professional“, „business formal“ alebo „business casual“. Pre úspech sa môžete obliecť tak, že budete vedieť o týchto kategóriach viac a zistíte, ktorá z nich zodpovedá vášmu pracovisku.

Business professional

Najformálnejším kancelárskym dress code je business professional. V profesiách vrátane financií, bankovníctva, vlády a práva je tento formálny odev štandardným kancelárskym odevom. Štandardy pre profesionálne oblečenie zahŕňajú oblek, nohavice, košeľu na gombíky (zvyčajne s kravatou), u žien sukňu a sako po kolená. Váš oblek musí byť správne nasadený. Ak sa rozhodnete nosiť podpätky, uistite sa, že majú uzavretú špičku a tri palce alebo menej na výšku. Oxfordky, mokasíny a elegantné ploché topánky sú tiež prijateľnou obuvou.

Business formal

Takýto dress code je využívaný zvyčajne pre udalosti, akými sú slávnostné odovzdávanie cien či benefičné večere. Na tieto eventy je vhodné si obliecť oblek alebo sukňu tmavej farby, košeľu a spoločenské topánky. Určite nesmie chýbať ani kravata a vrecká. Svoj celkový vzhľad nakoniec doplníte opaskom, šperkami alebo manžetovými gombíkmi.

Business casual

Business casual nemusí nutne znamenať ležérne – v skutočnosti to znamená, že nemusíte nosiť oblek a kravatu. Dobré tipy na business casual oblečenie do práce zvyčajne zahŕňajú košeľu s golierom (zapínanie alebo polokošeľa) alebo sveter navrchu a  nohavice, khaki nohavice, chino nohavice alebo sukňu na spodku. Môžete tiež pridať sako alebo športový kabát, ale nepotrebujete nevyhnutne sako na mieru. Topánky by mali byť uzavreté a profesionálne, či už si vyberiete čižmy, podpätky alebo ploché topánky. Business casual je dobrý spôsob, ako sa obliecť, ak si nie ste istí, do akého prostredia idete, pretože patrí medzi profesionálne a neformálne.

Čo by ženy mali resp. nemali nosiť na pracovisku

Aj keď ženy každým dňom napredujú v ich kariére, výber oblečenia na stretnutia, obchodné večere alebo len do kancelárie zostáva naďalej pomerne ťažký.

 

Návrhári, módni stylisti a iní profesionáli v tomto odvetví tvrdia, že vysoko postavené ženy sa dopúšťajú rôznych chýb, ako napríklad príliš neformálne nosenie alebo zanedbávanie strihu. 

Oblečenie je v pracovnom živote žien často zanedbávané. Vzhľad a oblečenie sú „mimoriadne kľúčové“ v dnešnom svete, kde je prvým dojmom všetko a ľudia vás na základe neho hodnotia.

 

Prinášame vám niekoľko módnych chýb, ktoré ženy robia, a rád ako sa im vyhnúť.

Zabudnite na svoje publikum

Ak sa obliekate do práce, neexistuje prakticky taká vec, že jedna veľkosť padne úplne všetkým. Dbajte ale na to, aby ste sa vyhýbali oblečeniu, ktoré je v rozpore s vašou firemnou kultúrou. 

 

Napríklad v bankách sú stále vyžadované konzervatívne obleky, zvyčajne v neutrálnych farbách, pokým individualita a kreativita sa uplatní a očakáva v oblastiach, akými sú reklama či film. 

 

Predovšetkým ale nezabudnite, že to, čo letí v jednej kancelárii, nemusí tak dobre fungovať v inej. Nebojte sa upraviť si oblečenie tak, aby zodpovedalo danej kultúre.

Vyhnite sa krátkym sukniam a hlbokým výstrihom

Existuje niekoľko druhov oblečenia, ktoré by mali byť ženy opatrné nosiť v pracovnom prostredí. Je dobré si tak dať pozor na nevhodné oblečenie do práce.

 

Hneď prvým príkladom môžu byť krátke sukne. Všeobecne platí, že dĺžka by mala byť maximálne tesne nad úrovňou kolien. Príliš krátke sukne tak vzbudzujú neprimeranú pozornosť a v kancelárskom prostredí sú častokrát považované za nevhodné. 

 

Spolu s krátkymi sukňami idú ruka v ruke aj hlboké výstrihy. Mať príliš veľký výstrih na pracovisku určite nie je ten správny krok, akým zaujať. Dobrým riešením je dať si pod blúzku dámsku podprsenku, čím skryjete váš dekolt. 

Nosenie tých istých starých značiek znova a znova

Väčšina žien ide pri nákupe oblečenia do práce priamo k rovnakému dizajnérovi alebo značke. Aj keď je jednoduché pokračovať v tom, čo predtým fungovalo, je to najrýchlejší spôsob, ako vyzerať zastaralo. Namiesto toho, aby ste vytvorili dizajny, ktoré sú nové, zmeňte svojich dizajnérov a obchody.

 

Samozrejme, existuje nespočetné množstvo spôsobov, ako si obliecť obyčajný oblek s doplnkami, ako sú šatky, šperky a vzorované pančuchové nohavice.

 

V neposlednom rade majte na pamäti, že biznis šatník začína silnými základmi. Najdôležitejšie sú správny oblek a košele vo vašich obľúbených farbách. Sako, sivý flanel, hnedé a čierne nohavice, hnedé a čierne čižmy a lodičky by mali byť základom šatníka každej ženy.

Nebuďte príliš trendy

Nosenie najnovších trendov do práce nie je moc ideálne, aspoň pokiaľ nepracujete v módnom priemysle, pretože to môže spôsobiť, že vaše príliš trendy oblečenie môže zatieniť vaše pracovné úspechy. Aj keď je fialový fluorescenčný oblek nádherný, v pracovnom prostredí nemusí pôsobiť dobre. 

 

Aj keď je dôležité, aby ste nevyzerali príliš trendy, nemalo by sa to zmeniť na prísne oblečenie. Ženy si zvyčajne nedovoľujú v práci slobodne prejaviť svoj jedinečný zmysel pre štýl. Čo sa týka farieb, vzorov a textílií, ženy by sa nemali báť občas zariskovať. Koniec-koncov, nemusíte sa obliekať ako muž, ste predsa dáma.

Obliekať sa cez týždeň tak ako na víkend

Aj keď sa v súčasnosti pravidlá obliekania v niektorých odvetviach uvoľnili, a business casual je dnes pomerne štandardom na mnohých pracoviskách, stále veľa ľudí má problém s tým že nevie, čo to znamená. 

 

Nie je správne si pojem business casual vykladať ako spôsob oblečenia na sobotné popoludnie. Obmedzte džínsy na piatky a uistite sa, že sú úhľadne vyžehlené. Pokiaľ ide o zvyšok týždňa, ak business casual znamená preskočiť oblek a namiesto toho vynechať nohavice a blúzku alebo sveter, pamätajte, že nikdy neviete, kedy príde stretnutie s klientom, kedy budete musieť zaskočiť alebo nastane neplánovaná večerná akcia s kolegami.  

Vhodné oblečenie pre mužov

Vhodné oblečenie pre mužov v práci sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej spoločnosti, kultúry a dress codu, ktorý je v danej firme zavedený. Všeobecne platí, že oblečenie by malo byť čisté, upravené a pohodlné. Tu sú niektoré návrhy pre mužov, ktoré sa môžu považovať za vhodné pre väčšinu pracovných prostredí:

 

Oblek: Väčšina mužov by mala mať aspoň jeden tmavší oblek v skrini, ktorý môžu nosiť na formálnejšie príležitosti, ako je napríklad pracovné stretnutie, konferencia alebo prezentácia.

 

Košeľa: Košeľa by mala byť vždy čistá a žehlená. Biele a svetlé farby sú najbežnejšie pre formálne oblečenie. Pokiaľ ide o líniu golierov, obľúbené sú klasické golierové košele a košele s líniou francúzskeho goliera.

 

Nohavice: Väčšina pracovných prostredí si vyžaduje nosenie tmavších, hladkých a klasických nohavíc. Športové oblečenie sa neodporúča.

 

Obuv: K topánkam by sa malo pristupovať rovnako ako k oblečeniu. Vhodné sú kožené topánky, ktoré sú pohodlné a hlavne čisté.

 

Kravata: K doplnkom by sa malo pristupovať zvážene. Ideálnymi sú doplnky z hodvábu. V prípade kravaty dbajte na to, aby to bol 100 % hodváb a nie polyester. Z farieb je uprednostňovaná tmavo modrá, červená a čierna a netreba sa báť ani rôznych vzorov - bodky a šikmé prúžky.

 

Pánske ponožky:Podľa tradície je vhodným spôsobom zladiť farbu ponožiek s farbou nohavíc. Najčastejšie sa tak jedná o typicky čierne ponožky. Avšak dnes je čoraz viac modernejšie s týmto doplnkom experimentovať a veľa mužov sa tak neboja zvoliť pestrofarebné ponožky do spoločenskej obuvi.

 

V každom prípade by sa muži mali riadiť pravidlami dress codu svojej firmy, a ak si nie sú istí, mali by sa opýtať svojho nadriadeného alebo HR oddelenia na odporúčané oblečenie pre svoje pracovné prostredie.

Čomu by sa mali muži naopak vyhnúť?

Oblečenie vhodné na pracovisku závisí na konkrétnom zamestnaní a pracovnom prostredí, v ktorom muž pracuje. Všeobecne platí, že muži by sa mali vyhýbať príliš uvoľnenému, neformálnemu oblečeniu, ako sú napríklad krátke nohavice, tielka alebo roztrhané džínsy.

 

V kancelárii alebo na pracovisku, kde platí business dress code, by muži mali nosiť sako, košeľu a nohavice, prípadne tmavé džínsy a košeľu. Tričkám s nápismi alebo výraznými vzormi by sa mali vyhýbať, rovnako ako športovému oblečeniu.

 

V odvetviach ako je gastronómia, hotely alebo služby, sa zvyčajne vyžaduje uniforma alebo aspoň košeľa a nohavice. Priemyselné odvetvia naopak vyžadujú odolné pracovné oblečenie s bezpečnostnými prvkami.

 

Michal Oravec, Špecialista na optimalizáciu webov – Naučte sa, ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

 

Ako sa vyhnúť nedeľnej neuróze

Ako sa vyhnúť nedeľnej neuróze

14.04.2023

Nepríjemné pocity zo začiatku nového týždňa, úzkosti a depresia. všetky tieto príznaky naznačujú, že by ste mohli trpieť nedeľnou neurózou. Strachom z nadchádzajúceho týždňa. 

Efektívnym riešením je zorganizovanie si svojho času, či už prostredníctvom diára alebo nejakej aplikácie. Time management ti ušetrí množstvo času a najmä zníži stres.

 

Odporúčanou prevenciou nedeľnej neurózy je aj skoré vstávanie a pripravenie sa na nadchádzajúci deň. Dopraj si šálku kávy alebo čaju, prípadne si zacvič a naštartuj svoj organizmus. Prípadne úplne zmeň zamestnanie, alebo brigádu, žijeme krátko na to aby sme robili čo nás nebaví. 

Ak však už s nedeľnou neurózou bojuješ nepodceňuj ju, vyhľadaj pomoc rodinných príslušníkov, či tú odbornú. 

 

Čo je syndróm vyhorenia a ako mu predísť?

Čo je syndróm vyhorenia a ako mu predísť?

11.04.2023

Už ste sa niekdey cítili v depresii, prázdny, ž esa vám mení neustále nálada a svoju prácu beriete priveľmy vážne? Možno trpíte syndrómom vyhorenia. Ide o súbor psychických problémov,  ktoré nám znemožňujú efektívne vykonávať prácu.

Zvyčajne ním trpia pracovníci v oblastiach administratívy, školstva a zdravotníctva. Je tomu tak, lebo neustále pracujú v úzkom kontakte s ľuďmi, sú svojej práci priveľmi oddaný a svoje potreby stavajú nižšie, ako prácu. 

Ak sa vyhoreniu chcete vyhnúť existujú tri praktické kroky, sebapoznanie a pochopenie svojich emócii, vzdelávanie sa na rôznych úrovniach pre pochopenie nie len svojej ale aj cudzej práce a priučenie sa schopnosti empatie. 

 

Trápi vás v práci toxická pozitivita?

Trápi vás v práci toxická pozitivita?

31.03.2023

Považujete sa skôr za optimistu alebo pesimistu? Ak ste optimista, už ste počuli o toxickej pozitivite? Byť optimistom nie je naškodu, obzvlášť v nepríjemných situáciách.

Niekedy však optimizmus môže prerásť do štádia kedy nevnímame negativitu a na svet nahliadame cez ružové okuliare. Toxická pozitivita nevníma negatívne pocity, ako prípustné. Nemali by sme ich cítiť, potláčať a najlepšie keby vôbec neexistovali.

 

Už vám niekedy niekto povedal: “Nesťažuj sa, niekto sa má aj horšie ako ty.” Presne takto znejú slová toxickej pozitivity.

 

Často sa s ňou stretávame aj na pracovisku alebo na brigáde, kde býva nadriadenými ignorovaná. Problémy pracovníkov nie sú dostatočne diskutované a riešené, čo znižuje produktivitu a efektivitu práce. Ak sa tomuto na pracovisku chceme vyvarovať musíme neustále poukazovať na vzniknutý problém. Nenechať sa umlčať a motivovať aj kolegov. 

 

Cestná daň pre firemné vozidlo - Na čo nezabudnúť?

Cestná daň pre firemné vozidlo - Na čo nezabudnúť?

18.02.2023

Investícia do firemného vozidla je často pre nejedného podnikateľa úplnou nevyhnutnosťou. Nech už vykonávate akúkoľvek činnosť, v dnešnom svete sa bez funkčného dopravného prostriedku len ťažko zaobídete. Spoľahlivé vozidlo uľahčuje prácu a zvyšuje efektivitu. Prináša však so sebou aj určité povinnosti, medzi ktoré patrí napríklad aj daň z motorového vozidla - takzvaná cestná daň. Na čo všetko treba myslieť ak ste vlastníkom firemného vozidla sa dočítate nižšie.

Pravidelná údržba a povinná výbava

V prvom rade je potrebné udržiavať spoľahlivosť a funkčnosť vozidla pravidelnou údržbou. Samozrejmý je servis a technická kontrola vozidla, ale do starostlivosti patrí aj kontrola oleja a ostatných kvapalín v aute. Aj takéto maličkosti, ak sa zanedbajú, vedia totiž spôsobiť väčšie komplikácie a strpčiť život vyťaženému podnikateľovi. Nezabúdajte preto na pravidelnú údržbu oleja a ostatných kvapalín v aute.

 

Medzi veci, na ktoré je potrebné myslieť včas, pokiaľ ide o starostlivosť o firemné auto, patrí aj správne načasovanie prezutia pneumatík. Odkladanie prezutia pneumatík sa zväčša málokedy vyplatí - nechať sa zaskočiť mrazivým počasím, či poľadovicou môže mať neblahé následky, či dokonca spôsobiť škody na majetku. 

 

Rozhodne nezanedbávajte ani povinnú výbavu vozidla. Výstražný trojuholník, či reflexná vesta a lekárnička, môžu zachraňovať životy ale taktiež ušetriť firemný rozpočet od nepotrebného zaťažovania pokutami.

Poistenie firemného vozidla

Plánovanie rizík patrí už dnes medzi základné piliere nejedného podnikania, a tak neprekvapí, že v oblasti motorových vozidiel sa na trhu ponúka hneď niekoľko možností, ako sa poistiť proti možným škodám. Povinné zmluvné poistenie, či havarijné poistenie patria medzi štandard. Trh však ponúka aj nadstavbové riešenia, napríklad v podobe poistenia finančnej straty GAP (guaranteed asset protection). Každý teda môže zvážiť aké riziká a s tým spojené škody je ochotný znášať, prípadne sa proti nim poistiť.

Cestná daň

Za každé auto, či iné motorové vozidlo, ktoré je používané na firemné účely a využíva cestné komunikácie na Slovensku, je jeho majiteľ či užívateľ povinný odvádzať takzvanú cestnú daň. Medzi firemné vozidlá, na ktoré sa vzťahuje cestná daň patria:

 

 • motocykle, trojkolky a štvorkolky,

 • osobné automobily,

 • autobusy, 

 • nákladné automobily

 • prípojné vozidlá.

 

Tip pre profesionálnu reprezentáciu: Vedeli ste, že aj vaše vozidlo je známkou reprezentácie a dotvára váš imidž pred zákazníkom aj vašimi partnermi? Ako umyť auto je teda jedna zo základných údržbových znalostí. Vypulírujte svoje vozidlo a uvidíte, aký zanechá dojem.

Ako sa stanovuje výška dane?

Presnú sadzbu dane určuje príloha č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel. Určujúci je tu základ dane, pomocou ktorého sa počíta ročná sadzba dane pre:

 

 • osobné vozidlá - podľa zdvihového objemu valcov motora

 • úžitkové vozidlá - podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti a počtu náprav,

 • elektromobily - podľa výkonu motora v kW

 • hybridné vozidlá - 50% z ročnej sadzby

 

Pomer dní v roku, počas ktorých bolo povinné za vozidlo platiť daň (bolo používané na podnikateľské účely), či vek motorového vozidla určujú výslednú sumu dane. Čím je vozidlo staršie, tým je daň vyššia.

 

Tip: Viete, ako legálne znížiť základ dane?

Kedy podať daňové priznanie za firemné auto?

Daňové priznanie je potrebné podať do 31. januára. K tomuto dátumu je splatná aj samotná cestná daň, prípadne rozdiel dane v prípade, že boli platené štvrťročné či mesačné preddavky na daň a celkové zaplatené preddavky sú nižšie ako výsledná vypočítaná daň v daňovom priznaní.

Ako podať daňové priznanie za firemné auto?

Daňové priznanie je potrebné podať na finančnú správu buď elektronicky, osobne, či poštou podľa miestnej príslušnosti správcovi dane podľa trvalého pobytu či sídla. Zákon určuje, kto je povinný podať daňové priznanie výhradne elektronicky. Patria sem napríklad právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ale aj fyzické osoby registrované pre daň z príjmov. 

 

Pre elektronické podanie je potrebné sa zaregistrovať na portáli Finančnej správy. Finančná správa dokonca poskytuje určité benefity pre tých, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na jej portáli. Za určitých podmienok benefity zahŕňajú napríklad predvyplnené daňové priznanie k cestnej dani. 

Oznamovacia povinnosť pri kúpe firemného auta

Dobrou správou je, že podnikatelia nemajú oznamovaciu povinnosť počas daňového obdobia, v ktorom si obstarali, či sa zbavili firemného vozidla. Informovať o tom finančnú správu je potrebné až v daňovom priznaní. Oznamovacia povinnosť existuje iba v prípade, že vozidlo k 31. decembru po celý rok nebolo využívané na firemné účely - o tejto skutočnosti je potrebné správcu dane informovať do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia.


Ivana Župan, Špecialista na optimalizáciu webov - Naučte sa ako nastaviť základné SEO on page faktory na svojom webe

Ako dosiahnuť svojich snov? Vytvorte si plán osobného rastu

Ako dosiahnuť svojich snov? Vytvorte si plán osobného rastu

13.02.2023

Chceli by ste si splniť svoje sny? Plán osobného rastu je tu pre vás, pre všetkých, čo sa cítia tak, že stagnujú a blúdia v nekonečnom kruhu. Plán osobného rastu vám pomôže naplánovať si cestu k svojmu vytúženému cieľu a napokon ho aj dosiahnuť. Prečítajte si, ako si vytvoriť plán osobného rastu sami doma. 

 

Tipy a inšpirácie, ako si navrhnúť dokonalú kanceláriu

Tipy a inšpirácie, ako si navrhnúť dokonalú kanceláriu

03.02.2023

Vedeli ste, že dobre navrhnutý kancelársky priestor môže mať obrovský vplyv na úspech vášho podnikania? Štýlové prostredie plné farieb, života a inšpirácie vedie k harmonickému, zdravému a úspešnému pracovnému prostrediu, v ktorom môžu členovia tímu len prosperovať.

 

Inšpirujte sa našimi tipmi a skrášlite si vašu kanceláriu tak, aby ste boli každý deň produktívni, inšpirovaní a motivovaní.

Účel kancelárie

Prvým krokom je zamyslieť sa nad účelom vášho kancelárskeho priestoru. Aké činnosti tam budú dominovať? Ak potrebujete priestor na stretnutia s klientmi, budete potrebovať iné vybavenie, ako keby ste potrebovali miesto iba na individuálnu prácu za stolom. Pri premýšľaní o účele je potrebné zvážiť niekoľko vecí:

 

 • Kto bude priestor využívať?

 • Aký druh práce sa tam bude vykonávať?

 • Koľko úložného priestoru bude potrebného?

 • Treba zvážiť nejaké špeciálne potreby?

Vyberte si správny nábytok

Keď si definujete účel, môžete začať s výberom správneho nábytku. Pri výbere jednotlivých kúskov myslite opäť na funkčnosť a formu. Nábytok by mal byť schopný prispôsobiť sa typu vašej práce. So správne zvoleným zariadením si môžete vytvoriť modernú a reprezentatívnu kanceláriu.

Skladovacie riešenia

Bez ohľadu na to, aký typ kancelárie plánujete, úložný priestor je vždy dôležitý. Myslieť na miesto na uloženie súborov, dokumentov a iných kancelárskych potrieb je kľúčové k tomu, aby ste v kancelárii mali pohodlie a poriadok. K dispozícii je niekoľko rôznych úložných riešení, takže si určite nájdete niečo, čo vyhovuje vašim potrebám aj rozpočtu.

 

Nezabudnite si tiež vytvoriť organizačný systém s označením, aby ste rýchlo a jednoducho našli to, čo potrebujete. To vám z dlhodobého hľadiska ušetrí veľa času.

Pridanie doplnkov

Keď máte vyriešený základný nábytok a úložné riešenia, môžete začať premýšľať o ďalších úpravách. Jedným z dôležitých faktorov, slúžiacich k tomu, aby ste sa v kancelárii cítili príjemne je pridať do interiéru niečo osobné. Niečo, čo pritiahne pozornosť a dodá priestoru osobitosť. Môže to byť čokoľvek, od umeleckého diela až po policu s vašimi obľúbenými knihami.

 

Ďalšia vec, na ktorú treba myslieť pri zariaďovaní kancelárie je útulnosť priestorov. Kancelária je priestor, kde budete pravdepodobne tráviť veľa času. Takže je dôležité, aby ste sa uistili, že je to miesto, ktoré vás bude inšpirovať a budete produktívni.

 

Pomocou niekoľkých jednoduchých tipov môžete mať kanceláriu navrhnutú presne podľa vašich predstáv.

8 tipov pre modernú, inšpiratívnu a vkusnú kanceláriu:

 1. Zakomponujte zeleň

Kvety sú krásne, voňajú, čistia vzduch a zlepšujú náladu. Skrášlite si priestor vázami s okrasnými kvetmi, veľkými rastlinami či sukulentmi, ktoré vnesú život do vášho pracovného priestoru. Ak nie ste fanúšikom živých rastlín, rozhodnite sa pre umelé alebo sušené kvety.

 1. Jedinečný nábytok

V dnešnej dobe existuje toľko možností, z ktorých si môžete vybrať. Od osmanských stoličiek cez konferenčné stolíky v provensálskom štýle až po leňošky s potlačou zvieracích motívov - určite si nájdete nábytok, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám a zároveň ladiť s imidžom spoločnosti.

 1. Farba

Farba môže výrazne ovplyvniť vašu produktivitu. Ak potrebujete byť kreatívni, skúste použiť zelenú farbu, červené odtiene rozprúdia vaše mozgové bunky a za „najproduktívnejšiu farbu“ sa považuje modrá. Ak celý deň pracujete na jednom mieste, odporúčame vám vymaľovať si kanceláriu na modro a okoreniť ju trochou oranžovej.

 1. Správne osvetlenie

Dobre osvetlená miestnosť je nevyhnutná a vhodne zvolené osvetlenie môže znamenať veľký rozdiel, pokiaľ ide o vašu produktivitu. Snažte sa zabezpečiť, aby vaša kancelária mala prístup k dostatku prirodzeného denného svetla. Rozmiestnite po miestnosti zrkadlá, aby odrážali prirodzené svetlo a urobili miestnosť priestrannejšou.

 

Ak je váš stôl otočený k stene, skúste ho umiestniť tak, aby ste mali výhľad z okna. To vám počas prestávky pomôže oddýchnuť si od pozerania do obrazovky počítača. Ak prirodzené svetlo nie je možné, skúste použiť dobrú lampu s prirodzeným svetlom.

 1. Ergonomický nábytok

Ak presedíte v práci niekoľko hodín, je nevyhnutné dbať na zdravé sedenie pri práci. Aby ste zmiernili riziko bolesti chrbta z nepohodlných stoličiek alebo hrbenia sa pri notebooku, poobzerajte sa po ergonomických stoličkách.

 

Príliš dlhé vysedávanie nie je dobré pre vaše telo ani pre vašu myseľ. Zvoľte si preto výškovo nastaviteľný stôl, ktorý vám umožní pracovať aj v stoji. 

 1. Zbavte sa neporiadku

Papiere, šanóny a škatule všetkého druhu sa po určitom čase vedia pekne nahromadiť. Ak si každý deň vyhradíte 5-10 minút na vyčistenie odpadu, váš priestor bude okamžite vyzerať čisto a sviežo a keď sa nasledujúci deň vrátite do práce, nebudete musieť riešiť žiadne upratovanie. 

 1. Vôňa

Aj príjemné vône vám pomôžu spríjemniť pracovný deň. Investujte do vhodných osviežovačov vzduchu a uistite sa, že vám funguje aj cirkulácia vzduchu. Môžete si zapáliť aj sviečky, avšak dávajte pozor, aby nedošlo k nebezpečenstvu.

 1. Závesné kalendáre

Už nikdy nezmeškáte stretnutie ani dôležitý obchodný hovor. Nástenné kalendáre slúžia na praktické aj oku lahodiace účely. Pripomenú vám vaše každodenné úlohy, prebiehajúce projekty, aj to, kedy sa môžete tešiť na dovolenku a prázdniny.

 

Neexistuje jediný správny spôsob, ako si vyzdobiť kanceláriu. Všetko závisí od vášho osobného štýlu a od toho, čo chcete dosiahnuť. Existuje však niekoľko praktických rád a my dúfame, že naše tipy vám pomôžu začať. 


Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista

Ako získať brigádu a osloviť zamestnávateľa?

Ako získať brigádu a osloviť zamestnávateľa?

25.01.2023

Chceli by ste brigádu? Na portály Brigada.sk nájdete mnoho aktuálnych ponúk z celého Slovenska aj zahraničia. Jediné, čo je potrebné urobiť je - zaregistrovať sa. Registrácia je pre všetkých brigádnikov zadarmo. Prečítajte si, ako osloviť zamestnávateľa a odoslať žiadosť o brigádu. 

 

Ako byť viac produktívny a efektívne riadiť čas?

Ako byť viac produktívny a efektívne riadiť čas?

16.01.2023

Aj vám sa zdá, že deň je veľmi krátky na to, aby ste všetko postíhali? Zoznámte sa so základnými pravidlami time managmentu. Pomôže vám lepšie zorganizovať svoj deň, mať pod kontrolou čas, byť produktívnejší a súčasne odpočinutý. Ako začať?

 

10 dobrých dôvodov, prečo sa stať programátorom

10 dobrých dôvodov, prečo sa stať programátorom

24.12.2022

S tým, ako technológie stále viac a viac prenikajú do riadenia mnohých oblastí života, stále stúpa aj cena programátorov na trhu práce. V súčasnosti väčšina spoločností najíma programátorov, ktorí rozumejú základom kódovania bez ohľadu na to, či majú titul alebo nie. 

 

Premýšľate aj vy o kariére programátora?Alebo rozmýšľate o tom, že na štúdiá informatiky pošlete vaše dieťa? Nech už sú vaše dôvody akékoľvek, ovládať počítačové programovanie má v dnešnom svete veľa výhod.

 

Bez ohľadu na vašu súčasnú pracovnú situáciu alebo kvalifikáciu, odhodlanie stať sa programátorom môže znamenať pozitívny krok vo vašej kariére. Poznanie výhod práce programátora vám môže pomôcť urobiť dôležité rozhodnutia, napríklad aj vtedy, ak chcete začať podnikať na vlastnú päsť.

Kto je počítačový programátor

Programátor je osoba, ktorá vytvára softvér pre počítače a mobilné zariadenia vydávaním špecifických programovacích pokynov. Nazýva sa aj vývojár alebo kóder a zvyčajne sa podieľa aj na iných fázach vývoja softvéru ako napríklad:

 • Písanie a testovanie kódu pre nové aplikácie

 • Identifikácia a oprava programátorských chýb

 • Aktualizácia existujúceho softvéru

 • Prispôsobenie existujúceho softvéru novým operačným systémom

 

Ďalšou úlohou, ktorá je špecifická pre programátorov, je prepísanie kódu, aby sa zabezpečilo, že softvérová aplikácia bude mať rovnakú funkčnosť na viacerých zariadeniach a platformách.

Výhody práce počítačového programátora

1. Dobrý plat

Veľmi lukratívnou výhodou programovania je, že si môžete zarobiť slušné množstvo peňazí. Ak sa z vás stane dobrý programátor, tak sa po niekoľkých rokov môžete dostať na sumu 3000 eur a vyššie. To však nie je ani zďaleka všetko, pre firmy sú programátori cennosťou a ponúkajú im čoraz väčšiu škálu benefitov.

 

Ak ste v tejto oblasti naozaj profesionál a rozhodnete sa ísť cestou vlastného podnikania, môžete zarobiť ešte viac.

2. Flexibilita pracovať odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Ďalšou z výhod práce počítačového programátora je, že môže pracovať prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek. Všetko, čo potrebujete, je laptop a pripojenie na internet. Či už chcete pracovať z domu alebo z kaviarne, budete mať úplnú slobodu nad svojím pracovným životným štýlom. 

 

Trend práce z domu stále stúpa, a ak vás neláka chodiť pravidelne do kancelárie, potom je počítačové programovanie jednou z prác, ktorú by ste mali zvážiť. Svoju prácu môžete robiť rovnako efektívne na mieste, ktoré si vyberiete – nielen v kancelárskom prostredí.

3. Schopnosť rozširovať svoje zručnosti

Ako programátor sa budete musieť neustále informovať o najnovších technológiách, aktualizáciách a trendoch, čo vám dá príležitosť učiť sa nové veci, rozširovať vaše zručnosti aj portfólio.

 

Tip: Rozvíjajte aj svoje ďalšie schopnosti. Viete napríklad, ako postaviť záhradný domček svojpomocne?

 

Technológia sa mení takmer denne a to platí najmä pre programovanie. Stále prichádzajú nové jazyky a vývojové prostredia, ktoré môžu zlepšiť a zefektívniť vašu prácu. Existujú rôzne kurzy, ktoré vám môžu pomôcť udržať si náskok pred ostatnými.

4. Perspektíva do budúcnosti

Odbor IT sa neustále posúva dopredu rýchlym tempom a ako postupuje digitalizácia a aizácia, IT-čkári sa stávajú základnou potrebou prežitia mnohých firiem. Uplatnenie kódovania nie je obmedzené iba na IT priemysel a dopyt po šikovných programátoroch v iných sektoroch, ako je zdravotníctvo alebo výroba tiež stúpa. Programátorom patrí budúcnosť!

5. Nepotrebujete vysokú školu

Z toho dôvodu je IT jeden z najotvorenejších odborov vôbec, a to pre všetkých. Programovanie sa môže naučiť naozaj ktokoľvek, nemusite sa pýšiť diplomom z prestížnej univerzity. Na začiatok vám bude stačiť kvalitný kurz. Ak chcete svoju kariéru naštartovať čo najskôr, môžete vyskúšať super intenzívne kurzy a o niekoľko mesiacov sa už môžete hlásiť do IT firmy ako junior programátor.

6. Spokojnosť s prácou

Hoci k cieľu stať sa úspešným programátorom vedie náročná, cesta, ak sa snažíte a naozaj chcete, táto práca vás dokáže obohatiť po mnohých stránkach. Úspešná tvorba a implementácia softvéru môže priniesť osobné aj profesionálne naplnenie. 

 

7. Príležitosti

Skúsených programátorov môže byt' stále ťažšie nájsť a zvýšený dopyt po IT špecialistoch je cítiť aj v zahraničí. Jednoducho povedané - dobrých programátorov je stále málo a práve preto je mnoho firiem ochotných prijať aj motivovaných začiatočníkov, ktorí sú ochotní učiť sa. Využite tieto príležitosti vo svoj prospech a posuňte svoju kariéru na ďalšiu úroveň.

8. Kreativita

Lákavou stránkou je, že prakticky neexistuje nič, čo by ste ako programátor nemohli vytvoriť. Programovanie vám dáva slobodu prekračovať hranice vašej kreativity a získať praktické skúsenosti bez ohľadu na oblasť, v ktorej pracujete. Môžete aizovať manuálne úlohy, zrýchliť a zjednodušiť prácu používateľom, tvoriť webové stránky, založiť eshop alebo vyriešiť akýkoľvek iný problém. 

 

To vám dáva možnosť vytvoriť niečo, na čo môžete byť hrdí. Nie je nič lepšie, ako dobrý pocit z vytvorenia niečoho užitočného, čo ľuďom každodenne pomáha úspešne vykonávať svoju prácu. Môžete vytvárať veci, na ktoré nikto predtým nepomyslel alebo ktoré predtým neboli možné.

9. Lepšie kognitívne schopnosti

Programovanie vycibrí vaše zmýšľanie aj vaše kognitívne schopnosti. Zlepšuje tiež vaše logické uvažovanie, uľahčuje spracovanie, pochopenie a riešenie zložitých problémov. Tieto kognitívne schopnosti sú užitočné pri získavaní nových vedomostí, chápaní zložitých informácií a pri robení dôležitých životných rozhodnutí. Naučiť sa kódovať vás naučí logicky riešiť akýkoľvek problém, ktorému čelíte a nachádzať vhodné riešenia. 

10. Istota zamestnania

Analytici predpovedajú, že väčšina existujúcich pracovných miest čoskoro v dôsledku aizácie zanikne. Programátorov sa to však netýka. Ako programátor máte istotu, že si udržíte prácu dostatočne dlho. Dopyt po šikovných počítačových programátoroch stále stúpa a trendy ukazujú, že v nasledujúcich rokoch bude stúpať naďalej.Ak vás vždy lákal svet technológií a programovania, no váš sen stať sa programátorom sa vám zdá príliš odvážny, nezahadzujte ho ešte! Programátorom patrí budúcnosť, sú žiadaní na rôznych pozíciách a stať sa jedným z nich vôbec nie je tak nemožné, ako sa vám možno zdá.


Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista

Čo je zelená energia a čo o nej treba vedieť?

Čo je zelená energia a čo o nej treba vedieť?

21.12.2022

Rýchly ekonomický rast so sebou prináša neustále sa zvyšujúci dopyt po energii, ktorá je nevyhnutná. Od priemyselnej výroby, cez poľnohospodárstvo, spracovanie, dopravu až po napájanie domácich spotrebičov a zariadení, každá z týchto oblastí spotrebuje gigawatty elektrickej energie denne. Žiaľ, konvenčné spôsoby jeho generovania vedú k vážnemu znečisteniu prírodného prostredia v podobe emisií množstva skleníkových plynov do atmosféry.

 

Dôsledky tohto javu sa prejavujú v horšej kvalite ovzdušia a globálnom otepľovaní. Niet divu, že vlády a medzinárodné organizácie už roky kladú taký silný dôraz na podporu a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v priemysle.

 

Ako vzniká zelená energia a čo by ste o nej mali vedieť?

​​Čo je zelená energia a ako funguje?

Pojem „zelená energia“ sa vzťahuje na energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú skupinou prírodných zdrojov, z ktorých sa vyrába elektrická a tepelná energia. Tažba týchto zdrojov ich výrazne nevyčerpáva, prípadne sa v krátkom čase obnovia. Obnoviteľné zdroje, z ktorých sa zelená energia vyrába, sú: vietor, slnečné žiarenie, voda, geotermálne zdroje, oceánske vlny, biomasa, bioplyny a biokvapaliny.

 

Aby bol zdroj považovaný za zelenú energiu, nemôže produkovať znečistenie, aké sa vyskytuje pri fosílnych palivách. To znamená, že nie všetky zdroje využívané priemyslom obnoviteľnej energie sú aj zelené. Napríklad výroba energie, ktorá spaľuje organický materiál z lesov, môže byť obnoviteľná, ale nemusí byť nevyhnutne ekologická kvôli CO2 produkovanému samotným procesom spaľovania.

Druhy obnoviteľnej energie

Medzi tie najbežnejšie formy patrí:

1. Solárna energia

Najpopulárnejší typ obnoviteľnej energie súčasnosti je solárna energia, ktorú možno získavať zo slnka vďaka fotovoltaickým systémom a solárnym kolektorom. Fotovoltaické systémy odoberajú slnečné teplo, aby ho premenili na elektrinu. Zatiaľ čo kolektory ho premieňajú na tepelnú energiu, ktorú možno využiť napríklad na prípravu teplej vody v domácnostiach, firmách alebo priemyselných systémoch. 

 

Solárna energia sa využíva aj na vykurovanie budov, varenie alebo záhradné osvetlenie. Cena fotovoltaiky a FVE panelov ide stále dole a systémy sa stávajú dostupnejšie, a preto sa čoraz častejšie využívajú na domáce účely.

2. Veterná energia

Ďalším pilierom zelenej energie sú veterné elektrárne. Pozostávajú z účinných turbín a zariadení, ktoré premieňajú kinetickú energiu na elektrickú. Výroba obnoviteľnej energie pomocou veterných elektrární je najziskovejšia na miestach s vysokou veternosťou, pre pobrežné oblasti a lokality vo vyšších nadmorských výškach.

3. Vodná energia

Tento typ energie využíva na výrobu elektriny prúdenie vody v riekach, potokoch, priehradách alebo inde. Vodná energia môže dokonca pochádzať z vyparovania, zrážok alebo prílivu a odlivu v oceánoch.

 

To, ako sú „zelené“ nasledujúce typy energie, závisí od toho, ako sa vyrábajú.

4. Geotermálna energia

Tento typ zelenej energie využíva tepelnú energiu, ktorá bola uložená tesne pod zemskou kôrou. Aj keď si tento zdroj vyžaduje vŕtanie, čím sa spochybňuje jej vplyv na životné prostredie, je to obrovský zdroj. Zatiaľ čo niektoré národy, ako napríklad Island, majú ľahko dostupné geotermálne zdroje, ide o zdroj, ktorý závisí od lokality, a aby boli postupy vŕtania „ekologické“, musia byť dôkladne monitorované.

5. Biomasa

Tento obnoviteľný zdroj musí byť tiež starostlivo riadený, aby mohol byť skutočne označený ako zdroj „zelenej energie“. Elektrárne na biomasu využívajú na výrobu energie drevný odpad, piliny a organický poľnohospodársky odpad. Pre viac udržateľnejšiu domácnosť a vo vidieckych oblastiach sa biomasa často používa na varenie, osvetlenie alebo vykurovanie.

 

Zatiaľ čo pri spaľovaní týchto materiálov sa uvoľňujú skleníkové plyny, tieto emisie sú stále oveľa nižšie ako emisie z fosílnych palív.

6. Biopalivá

Namiesto spaľovania biomasy, ako je uvedené vyššie, môžu byť tieto organické materiály premenené na palivo, ako je etanol a bionafta.

Prečo je zelená energia dôležitá?

Zelená energia je dôležitá pre životné prostredie, pretože môže nahradiť negatívne účinky fosílnych palív ekologickejšími alternatívami. Zelená energia, ktorá pochádza z prírodných zdrojov, je tiež obnoviteľná a čistá. A keď sa vezme do úvahy celý životný cyklus zdroja zelenej energie, uvoľňuje oveľa menej skleníkových plynov ako fosílne palivá. Je to dobré nielen pre planétu, ale aj pre zdravie ľudí a zvierat.

 

Zelená energia môže viesť aj k stabilnejším cenám energie, keďže tieto zdroje sa často vyrábajú lokálne a nie sú natoľko ovplyvnené geopolitickou krízou, prudkými nárastmi cien alebo prerušením dodávateľského reťazca. Medzi ekonomické prínosy patrí aj vytváranie pracovných miest pri budovaní zariadení, ktoré často slúžia komunitám, kde sú pracovníci zamestnaní.

 

Zelená energia tiež predstavuje nízkonákladové riešenie energetických potrieb v mnohých častiach sveta. To sa môže len zlepšovať, ak budú náklady naďalej klesať, čím sa ďalej zvýši dostupnosť zelenej energie.

Environmentálne povedomie

Energetický prechod by mal začať v našom bezprostrednom okolí, teda v našich domovoch, farmách a podnikoch. Trvalo udržateľný rozvoj, ktorého výsledkom je šetrenie prírodných zdrojov a znižovanie emisií škodlivých znečisťujúcich látok, je prioritou mnohých krajín aj medzinárodných organizácií. Dnes stojí za to urobiť takýto krok, pretože naše konanie nie je bez vplyvu na životné prostredie.

 

Tip: Chcete aj vy žiť viac udržateľnejšie? Viete ako si vytvoriť udržateľný šatník?

Príklady

Zelená energia sa v súčasnosti používa na výrobu energie až po tepelné vykurovanie budov, a mnoho priemyselných odvetví skúma viac ekologické riešenia:

Vykurovanie a chladenie v budovách

Riešenia zelenej energie sa používajú v budovách od veľkých kancelárskych blokov až po domácnosti ľudí. Patria sem solárne ohrievače vody, kotly na biomasu a priame teplo z geotermálnej energie, ako aj chladiace systémy poháňané obnoviteľnými zdrojmi.

Priemyselné procesy

Obnoviteľné teplo pre priemyselné procesy možno prevádzkovať pomocou biomasy alebo obnoviteľnej elektriny. Vodík je v súčasnosti veľkým poskytovateľom obnoviteľnej energie pre železiarsky, oceliarsky a chemický priemysel.

Doprava

Udržateľné biopalivá a obnoviteľná elektrina sa čoraz viac využívajú na prepravu a automobilový priemysel je jasným príkladom pokroku v elektrifikácii, ktorá nahrádza fosílne palivá.

Každá domácnosť môže mať zelenú energiu

Pokiaľ ide o praktické využitie zelenej energie v domácnosti, tá spočíva najmä v zdrojoch určených na vykurovanie alebo ohrev teplej vody. Podľa pôvodu energie a technického riešenia môže byť týchto zdrojov niekoľko a možno ich aj kombinovať. Domácnosť vie formy zelenej energie využiť napríklad cez:

 

 • Solárne panely

 • Tepelné čerpadlo

 • Kotol na biomasu

 

Ďalšou možnosťou je aj odber zelenej elektriny pre celú domácnosť. Ide o zmenu centrálneho odberu alebo dodávateľa elektrickej energie. To znamená, že bez zmeny tarify a technických zmien bude domácnosť odoberať zelenú energiu od dodávateľa, ktorá pochádza z obnoviteľných zdrojov.

 

Premýšľať nad zelenou energiou by sme mali už pri stavbe domu. Nielenže je pre zelenú domácnosť a šetrenie peňazí obzvlášť dôležitá kvalitná izolácia, svoju úlohu hrajú aj prírodné materiály, ktoré je možné pri stavbe domu použiť. Premýšľajte teda v dlhodobom horizonte.

Výhody zelenej energie:

 • Lepšie pre planétu

 • Lacnejšia prevádzka

 • Podpora lokálnych zdrojov, keďže distribúcia zelenej energie neprebieha na veľké vzdialenosti

 • Nezávislosti od dodávateľských firiem a celej distribučnej siete

 • Zdroje elektrickej energie sú nevyčerpateľné

 • Nízke náklady na vykurovanie a za elektrinu

Je zelená energia energiou budúcnosti?

Aj keď je priemysel stále založený predovšetkým na výrobe elektriny spaľovaním uhlia, podiel zelenej energie v priemyselnej výrobe by sa mal časom zvyšovať. Firmy si čoraz častejšie vyrábajú energiu z obnoviteľných zdrojov sami alebo ju kupujú a zelená energia dnes zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu v globálnej ekonomike. To znamená, že budúcnosť obnoviteľnej energie vyzerá sľubne.


Dominika Blchová, obsahový a SEO špecialista

Sedavé zamestnania a ich zdravotné následky

Sedavé zamestnania a ich zdravotné následky

19.12.2022

Sedávate v práci, škole alebo doma príliš často? Sedenie je síce veľmi príjemná a poholdná poloha, ak ju však dlhodobo neobmieňate za nejakú aktivitu môže vám zdravotne uškodiť. 

 

Psychická nepohoda v zamestnaní: Čo je burnout a boreout?

Psychická nepohoda v zamestnaní: Čo je burnout a boreout?

05.12.2022

Rovnako ako fyzické ochorenia, aj tie psychické je potrebné riešiť. Mnoho ľudí v dnešnej dobe žije namáhavý a hektický život, ktorý psychickému zdraviu vôbec nepomáha. Oddych a pokoj sú minimum toho, čo pre svoje telo a myseľ môžete urobiť. 

 

Zručnosti, ktoré (ne)pridať do životopisu

Zručnosti, ktoré (ne)pridať do životopisu

25.11.2022

Každý by si mal dať záležať na tvorbe životopisu. Je to prvý kontakt so zamestnávateľtom a aby ste sa dostali na pohovor je potrebné zaujať. Sekcie Zručnosti a Silné stránky sú veľmi dôležité, preukazujú v čom vynikáte a v čom ste dobrý. Majú za úlohu zamestnávateľovi odprezentovať, prečo by si mal vybrať zrovna vás. Prečítajte si, ktoré zručnosti sa do životopisu hodia a ktoré by ste mali vynechať.

Triky na pracovný pohovor, ktoré by ste mali poznať

Triky na pracovný pohovor, ktoré by ste mali poznať

15.11.2022

Pracovný pohovor je vždy iný a neexistujú nijaké presné rady, ako na ňom uspieť. Príprava sa však nemá nikdy podceňovať a vždy je lepšie si nacvičiť niekoľko viet o sebe najprv v pokoji doma. Nachystali sme si pre teba niekoľko rád, ako na pohovore zaujať a čo by si okrem bežných praktík nemal zabudnúť. 

 

Nájdite si brigádnikov do svojej prevádzky alebo firmy

Nájdite si brigádnikov do svojej prevádzky alebo firmy

31.10.2022

Potrebujete výpomoc a neviete nájsť brigádnikov? Vytvorte si inzerát na overejnom inzertnom portály. Hľadanie brigánikov môže byť rovnako náročné a zdĺhavé ako si brigádu hľadať. Poradíme vám, kde vytvoriť inzerát a ako osloviť, čo najviac brigádnikov. 

 

Zvládni skúšky bez únavy!

Zvládni skúšky bez únavy!

20.10.2022

Učenie na skúšky je vždy veľmi vyčepávajúce a stresujúce. Dlhé hodiny čítania a práce na počítači by vyčerpali asi každého. Je však možné zlepšiť proces učenia, vyhnúť sa únave a udržať si dlhdodobé sústredenie - musíš však vedieť, ako na to. 

 

Ako vám video marketing môže pomôcť na propagáciu firmy a aké typy promo videa existujú?

Ako vám video marketing môže pomôcť na propagáciu firmy a aké typy promo videa existujú?

15.10.2022

S promo videami ste sa už niekoľkokrát stretli určite aj vy. I keď niekedy môžu byt' pre konzumenta otravné, video marketing má pre firmy a spoločnosti obrovskú silu a radí sa medzi tie najvýznamnejšie formy propagácie. Prečo by ste mali video marketing používať aj vy, ak to s podnikaním myslíte vážne?

Čo je promo video?

Promo alebo propagačné videá sú marketingové a predajné nástroje určené na predstavenie alebo vzdelávanie spotrebiteľov o konkrétnom produkte, veci alebo organizácii. Vo všeobecnosti je promo video štruktúrované tak, aby bolo presné, priame a netrvalo dlhšie než niekoľko minút. To zvyčajne umožňuje videu udržať pozornosť divákov dostatočne dlho na to, aby vyvolal ďalší záujem u publika. Dobre vytvorené promo video sa snaží posunúť konverzáciu medzi firmou a konzumentom na osobnejšiu úroveň bez toho, aby bol predajný aspekt taký zjavný.

 

Promo video je skvelý nástroj, s ktorým viete:

 • prezentovať vás, vašu firmu alebo značku

 • propagovať vaše jedinečné produkty a služby potenciálnym zákazníkom

 • dostať sa tak do širšieho povedomia

Výhody promo videa

Získajte viac konverzií

Propagačné videá vám môžu pomôcť zvýšiť konverzie a predaj. Okrem toho priblížia divákom, ako váš produkt alebo služba dokáže vyriešiť ich problém, prečo je pre nich tou najlepšou voľbou, ako to pozitívne ovplyvní ich život, koľko to stojí a kde ho môžu získať.

Povedomie o značke

Okrem predaja sú propagačné videá skvelé na zvýšenie povedomia o značke. Aj keď diváci po zhliadnutí vášho propagačného videa nenakúpia, budú si vás pamätať. Platí to najmä vtedy, ak je video dobre zapamätateľné a rozpráva príbeh, ktorý sa ich týka, vtiahne ich priamo do deja a vyvolá v nich emócie.

 

Ponorenie sa do sveta digitálneho marketingu môže byť pre mnohých odstrašujúce, ale nemusí to tak byť. Pochopenie úlohy, ktorú budú hrať videá vo vašej marketingovej stratégii, vám pomôže zmierniť toto zastrašenie. Existuje mnoho typov videí, ktoré môžete vytvoriť pre svoju firmu.

 

Tip: Láka vás mať svoj vlastný biznis? Tu je niekoľko tipov, ako konečne začať podnikať

Typy propagačných videí

Existuje veľa štýlov propagačných videí, z ktorých si môžete vybrať. Tu sú tie najbežnejšie:

 • Promo reklamy

 • Videoreklamy na sociálnych sieťach

 • Produktové videá

 • Vysvetľujúce videá ("how-to")

 • Upútavky

 • Videá zo zákulisia ("Behind the scenes")

 • "O nás" videá

 • Launch videá (propagácia nového produktu alebo služby)

 • Videá z udalostí

 • Videá s často kladenými otázkami (Q&A)

 • TV reklamy/spoty

 • Live videá

 • Rozhovory a ďalšie

 

To, aké video zvolíte, bude závisieť od toho, čo chcete odovzdať publiku, ako aj od toho, kde ho plánujete zdieľať.

Vaše video môže byť krátke alebo dlhé, vertikálne alebo horizontálne, animované a podobne. Možnosti sú skutočne rozmanité. 

Ako začať s prípravou videa?

Propagačné videá majú obrovskú hodnotu, preto je vhodné, aby ste na začiatku mali plán, vedeli, čo chcete videami povedať, koho chcete osloviť a aký máte na tvorbu videí rozpočet. Verte, že pri troche šikovnosti a kreativity sa dá naozaj začať aj s minimálnou výbavou, nepotrebujete drahú techniku ani štúdio a v mnohých prípadoch vám postačia aj jednoduché aplikácie.

 1. Stanovte si ciele a zhromažďujte materiály

Ako takmer všetko v živote, aj vytvorenie propagačného videa začína stanovením cieľa. Zamerajte sa na to, čo chcete, aby vaša reklama spropagovala firmu, zhromaždite si všetky údaje a materiály, ktoré budete potrebovať.

 

Po stanovení cieľa sú tri veci, na ktoré by ste mali myslieť:

 • Identifikujte vašu značku. Spotrebitelia chcú sledovať obsah od ľudí a značiek, ktoré sa im páčia. Ako chcete, aby spotrebitelia vnímali vašu značku?

 • Vytvorte silnú správu/posolstvo. Vaše videá by mali byť kombináciou rozprávania (storytelling) a predaja. A to musí byť pre spotrebiteľa dôležité.

 • Zvážte svoj rozpočet. Dĺžka vášho propagačného videa môže mať vplyv na to, koľko bude vytvorenie videa stáť. Ak nemáte veľký rozpočet, existuje veľa úžasných propagačných videí, ktoré boli nahrané a upravené aj na smartfóne.

 

Keď ste si stanovili ciele, je čas na načrtnutie príbehu, ktorý chcete publiku odovzdať.

 1. Výber správnej formy a témy videa

Pred tvorbou každého videa si stanovte, aké má byť jeho posolstvo a čo ním chcete vyjadriť. Ak už viete, o čom bude vaše video, treba si vybrať správnu formu. Dlhým videom či rozhovorom pravdepodobne veľa ľudí nezaujmete. Dnes sú v trende krátke, ale zato kreatívne a zaujímavé videá.

 

Ak sa chystáte robiť produktové video s reklamnými fotkami, mali by ste ponúknuť viac informácií ako sa môže divák dozvedieť napríklad z popisu. Zapojte kreativitu a pokúste sa ho predstaviť pútavou formou. Môže ísť napríklad o:

 • prezentáciu a rozbaľovanie produktu (unboxing)

 • reakcia na aktuálny trend súvisiaci s vaším produktom

 • „ako na to“ k produktu so zaujímavými tipmi

 • video v spolupráci s influencerom

 • video, v ktorom necháte diváka nahliadnuť do zákulisia a podobne

 1. Tvorba videa

Teraz je čas vyrobiť video. Tu sa váš príbeh a posolstvo začínajú stávať skutočnými. Výrobná fáza zahŕňa:

 • Miesto

 • Postavy / ľudia

 • Styling

 • Vybavenie fotoaparátu

 • Audio

 • Osvetlenie

 • Vybavenie na špeciálne efekty

 • Samostatné natáčanie záberov

 

Na začiatok nepotrebujete nutne profesionálnu výbavu. Ak sa chcete zdokonaliť nielen v tvorbe videí, ale aj vo fotografovaní, využite možnosti rôznych online kurzov o fotografovaní pre pokročilých.

 1. Propagácia

Gratulujeme! Keď máte video hotové, je čas na jeho propagáciu. Tu je niekoľko spôsobov, ako na to:

 • Pridajte miniatúru do svojich e-mailových marketingových kampaní. Váš e-mailový zoznam ste vytvorili presne z tohto dôvodu. Teraz sa nehanbite. Pošlite vaše propagačné video odberateľom. Uistite sa, že miniatúra videa je pútavá a zaujme ľudí dostatočne na to, aby si ho prehrali.

 • Pridajte do prehrávača videa tlačidlá zdieľania. Ak je vaše video pútavé a zábavné, ľudia ho budú zdieľať. Uľahčite im to.

 • Instagram. Videá je možné pridávať priamo medzi príspevky na vašom profile, umožní pridať video tiež na Instastories, teda do príbehov, na IGTV a najnovšie už aj prostredníctvom Instagram Reels.

 • TikTok. Veľa marketérov a značiek naplno odhaľuje potenciál, ktorý prináša TikTok. Na Tik Toku môžete pomerne ľahko a rýchlo zabodovať krátkymi videami a veľkou výhodou je, že môžete tvoriť videá podľa aktuálnych trendov, ktoré vám aplikácia zobrazí. Ak máte v pláne osloviť predovšetkým mladú generáciu, len ťažko nájdete lepšiu platformu.

 • YouTube. Zdieľajte svoje propagačné video na YouTube.

 

To, čo môžete robiť so svojím videom a sociálnymi médiami, nemá konca.

 

S možnosťami zamerania na kľúčové slová podľa demografických údajov, remarketingových publík, časových rozvrhov a ďalších špecifikácií si môžete zvoliť presné podmienky pre zobrazenie vhodnej reklamy vhodnému užívateľovi. 

Na čo dať pozor pri tvorbe videa

Originalita a autentickosť

To je prvoradá priorita pri videu. Vhodne vytvorený obsah, originálna myšlienka, ktorá je smerovaná na vašu cieľovú skupinu na sociálnych sieťach, môže vytvoriť silnejšie puto vašich sledovateľov so značkou.

Kratšie je lepšie

Príliš dlhé videá môžu ľudí od ich sledovania odrádzať alebo ich po pár sekundách vypnú a to aj napriek tomu, že video obsahuje pridanú hodnotu a cenné informácie. V súčasnosti sa stáva čoraz ťažšie udržať pozornosť ľudí na internete. Preto je efektivita kľúčom k úspechu.

Zahrňte výzvu na akciu (CTA)

V neposlednom rade vždy do svojho promo videa zahrňte výzvu na akciu (CTA). Ide o to, aby ľudia presne vedeli, ako a kde vás nájsť, aby si kúpili vaše produkty alebo si prenajali vaše služby. Osoba vystupujúca vo videu by mala otvorene rozprávať priamo k divákom, oslovovať ich a motivovať k tomu, aby pod príspevkom vyjadrili svoj názor k riešenej tematike.

 

Rôzne umiestnenia pre vaše video budú mať iné možnosti CTA:

 • outro v YouTube by malo obsahovať: „prihlásiť sa na odber“, „navštíviť našu webovú stránku“ alebo niečo podobné

 • k reklamám a videám zdieľaných na Instagrame môže byť v čase zverejnenia pridaná nálepka s odkazom a pod. 

Neukážte ihneď všetko

Áno, vaše propagačné videá majú za cieľ predávať. Vyžaduje sa však od nich aj to, aby publikum chcelo viac, aby vás vyhľadali online, pozreli si váš web, prezreli si vaše ponuky, prečítali si o vašej značke a nakoniec nakúpili. Existuje tenká hranica medzi tým, aby ste ukázali, na čo sú vaše produkty a služby dobré, no vo videu neukazujte a neprezraďte ihneď všetko. Musíte vzbudiť zvedavosť diváka chytľavými a pútavými vizuálmi, hudbou a posolstvom. 

 

Tip: Na toto si dajte pri podnikaní pozor.

 

Video marketing bezpodmienečne patrí medzi trendy uplynulých rokov, preto začnite s tvorením video obsahu čo najskôr a nedajte sa predbehnúť konkurenciou.


Dominika Blchová, SEO, Optimalizácia webu pre vyhľadávače

Ako začať efektívne šetriť, keď si študnet?

Ako začať efektívne šetriť, keď si študnet?

13.10.2022

Študentský život je v prvom rade o štúdiu, ale aj o zábave, nových priateľoch a cenných zážitkoch. Mladí ľudia sa v tomto období učia samostatnosti, zodpovednosti, ale aj finančnej gramotnosti. Keďže ceny všetkého rýchlosťou blesku neustále rastú, aj pre študentov je dôležité naučiť sa, ako efektívne šetriť. 

 

Keď vreckové nestačí, je tu brigáda!

Keď vreckové nestačí, je tu brigáda!

03.10.2022

Keď vreckové od rodičov nedostávaš, alebo ti je málo - je tu brigáda. Ľahké privyrobenie popri škole ešte nikomu neodtrhlo ruky. Naopak, brigádovanie je skvelá vec, pretože sa môžeš naučiť samostatnosti, dôslednosti a hospodáreniu s financiami. A hlavne, zarobíš si peniaze, s ktorými si môžeš robiť čo len chceš. Zisti, kde brigády hľadať.

 

Pred hľadaním práce si položte nasledujúce otázky

Pred hľadaním práce si položte nasledujúce otázky

19.09.2022

Hľadanie práce je náročná činnosť, časovo, ale aj psychicky. Každý sa snaží nájsť si prácu snov, a ako hovorí známy citát: Rob, čo miluješ a už nikdy nemusíš pracovať. Zdá sa to až moc dobré na to, aby to bola pravda? Nie. Položte si nasledujúce otázky a zistite, aké kariérne smerovanie bude pre vás ako stavané. 

 

Prečo je kvalitný spánok dôležitý pri práci?

Prečo je kvalitný spánok dôležitý pri práci?

15.09.2022

Kvalita spánku úzko súvisí aj s produktivitou a výkonom v práci. Účinky nedostatku spánku na zdravie a produktivitu sa často podceňujú, no spánková deprivácia je významným rizikovým faktorom zníženej produktivity na pracovisku a pracovných chýb, je pre nás ťažšie sústrediť sa, pamäť sa zhoršuje. Obetovanie spánku kvôli práci sa môže stať vyčerpávajúcim cyklom.

 

Vytvorenie hranice medzi pracovným a domácim životom môže byť na začiatku náročné, ale je to dôležitý krok k lepšiemu spánku a konzistentnejšiemu pracovnému výkonu. Ako ovplyvňuje nedostatok spánku pracovný výkon a ako si zabezpečiť, aby ste ho mali dostatok?

Prečo telo potrebuje spánok?

Ľahnete si, zaspíte a vstanete. Zdá sa to veľmi jednoduché. Spánok však predstavuje oveľa viac než zjednodušenú predstavu o nočnom relaxe. Pomocou piatich spánkových cyklov, v ktorých sa striedajú REM a non-REM fázy, dochádza k fyziologickým aj psychickým zmenám celého tela.

 

Pri REM fáze sa nám zatvoria oči, spomalí sa dýchanie a svaly sa postupne uvoľnia. Neuróny v mozgu sa prepnú do stavu spánku, čím sa začnú nespočetné biologické procesy.

 

Pri non-REM fáze dochádza k nečinnosti centrálnej nervovej sústavy, čo je sprevádzané spomalením väčšiny telesných pochodov na minimum, vytráca sa reakcia na zmyslové podnety a klesá spotreba energie. 

 

I keď sa môže zdať, že v tejto fáze telo odpočíva, nie je to tak. Telo vylučuje dôležité hormóny, ktoré obnovujú staré tkanivo a vytvárajú nové, zvyšuje sa prekrvenie svalov a znižuje krvný tlak. Posilňuje sa aj kardiovaskulárny a imunitný systém. V tejto fáze mozog vykazuje vysokú aktivitu, posilňuje schopnosť jasne myslieť, učiť sa a zvládať emócie.

Možné následky nedostatku spánku na zdravie a produktivitu zamestnancov

Kvalita spánku môže mať vplyv nielen na krásu, ale aj na zdravie. Dlhodobá deprivácia spánku tiež zvyšuje riziko chronických chorôb, ako je cukrovka, srdcové choroby či demencia.

 

Strata spánku spôsobuje vyčerpanie zamestnancov a často môže viesť k zlej koncentrácii a zníženiu pozornosti. Ľudia s nedostatkom spánku majú problém sledovať a sústrediť sa na detaily, zhoršuje sa vykonávanie úloh aj komunikácia medzi pracovníkmi. Nevyspatí ľudia sú často nepríčetní a robia proaktívne rozhodnutia, čo je výsledkom množstva pracovných chýb.

 

Strata spánku spôsobuje výrazné zníženie niektorých kognitívnych funkcií vrátane kreativity, myslenia, rozhodovania, ako aj krátkodobej a dlhodobej pamäte.

 

Nedostatok spánku ovplyvňuje časť mozgu, ktorá je zodpovedná za inovácie, kreativitu a sebakontrolu. Bez spánku sa  zhoršuje schopnosť flexibilne myslieť alebo spracovávať nové informácie. 

 

Častými komplikáciami straty spánku sú aj nehody a úrazy.

 

Neplatí to však iba pre dospelých, ale aj pre deti. Aj det’om treba zabezpečiť dostatočný a kvalitný spánok, aby mohli zdravo fungovať a sústrediť sa na učivo v škole. 

Tipy pre zdravý spánok

Udržujte synchronizáciu s vaším prirodzeným cyklom spánku a bdenia vášho tela

Zosúladenie s prirodzeným cyklom spánku a bdenia je jednou z najdôležitejších stratégií pre lepší spánok. Ak budete dodržiavať pravidelný režim, budete sa cítiť oveľa sviežejšie a energickejšie.

 

 • Snažte sa chodiť spať a vstávať každý deň v rovnakom čase. Pomáha to nastaviť vaše vnútorné hodiny a optimalizovať kvalitu spánku

 • Zdriemnite si s rozumom. Zatiaľ čo zdriemnutie je dobrý spôsob, ako nahradiť stratený spánok, ak máte problémy s nespavosťou alebo s udržaním spánku v noci, zdriemnutie počas dňa môže situáciu zhoršiť. Obmedzte ho na 15 až 20 minút v skorých popoludňajších hodinách

 • Začnite deň zdravými raňajkami. Okrem množstva ďalších zdravotných výhod vám vyvážené raňajky môžu pomôcť zosynchronizovať vaše biologické hodiny tým, že telu dáte vedieť, že je čas vstať a pustiť sa do práce. Na druhej strane vynechanie raňajok môže znížiť vašu energiu a zvýšiť stres

Pozor na svetlo

Melatonín je hormón, ktorý pomáha regulovať cyklus spánku a bdenia. Váš mozog vylučuje viac melatonínu, keď je tma, vďaka čomu budete ospalí, a menej, keď je svetlo, vďaka čomu budete bdelejší. 

 

Vyhnite sa jasným obrazovkám 1-2 hodiny pred spaním. Obzvlášť rušivé je modré svetlo, ktoré vyžaruje váš telefón, tablet, počítač alebo televízor. Keď je čas spať, uistite sa, že je v miestnosti tma. Použite ťažké závesy alebo tienidlá na blokovanie svetla z okien alebo skúste masku na spanie. Zvážte aj zakrytie elektroniky, ktorá vyžaruje svetlo.

 

Ak v noci vstávate, majte zhasnuté svetlá. Ak potrebujete nejaké svetlo na bezpečný pohyb, skúste nainštalovať tlmené nočné svetlo, uľahčí vám to zaspávanie.

Buďte aktívni počas dňa

Ľudia, ktorí pravidelne cvičia, v noci lepšie spia a počas dňa sa cítia menej ospalí. Dokonca aj ľahké cvičenie, napríklad chôdza 30 minút denne, zlepšuje kvalitu spánku. Buďte trpezliví a zamerajte sa na vybudovanie návyku, ktorý vám zostane.

 

 • Pre lepší spánok si cvičenie správne načasujte

 • Pokúste sa ukončiť mierne až intenzívne cvičenie aspoň tri hodiny pred spaním

 • Relaxačné cvičenia s nízkym dopadom, ako je joga alebo jemné strečingy, môžu pomôcť pri podpore spánku

Buďte si vedomí toho, čo jete a pijete

Vaše denné stravovacie návyky zohrávajú úlohu v tom, ako dobre spíte najmä v hodinách pred spaním.

 

 • Zamerajte sa na stravu zdravú pre srdce. Sú to skôr vaše celkové stravovacie návyky než konkrétne potraviny, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu spánku, ako aj vaše celkové zdravie. Jesť stravu bohatú na zeleninu, ovocie a zdravé tuky vám môže pomôcť rýchlejšie zaspať

 • Obmedzte sladké jedlá a rafinované sacharidy, ako je biely chlieb, biela ryža a cestoviny

 • Obmedzte kofeín a nikotín

 • Vyhýbajte sa veľkým jedlám. Pokúste sa urobiť večeru skôr, do dvoch hodín pred spaním

 • Štipľavé alebo veľmi kyslé jedlá môžu spôsobiť žalúdočné ťažkosti a pálenie záhy

 • Vyhnite sa alkoholu pred spaním. Jeden pohárik vám môže pomôcť uvoľniť sa, no narúša váš spánkový cyklus

 • Vyhnite sa pitiu veľkého množstva tekutín. To môže viesť k častým výletom do kúpeľne počas noci

Uvoľnite sa a vyčistite si hlavu

Stres, obavy a hnev z dňa môžu tiež sťažiť dobrý spánok. Podniknutím krokov na zvládnutie úrovne stresu budete môcť v noci ľahšie relaxovať. 

 

Skúste si vytvoriť relaxačný rituál pred spaním, ktorý vám pomôže pripraviť vašu myseľ na spánok, ako je napríklad cvičenie relaxačnej techniky, hlboké dýchacie cvičenie, teplý kúpeľ alebo počúvanie jemnej hudby alebo audioknihy.

 

 • Ak sa v noci zobudíte s pocitom úzkosti z niečoho, urobte si krátky záznam toho, čo potrebujete urobiť na papier a odložte si starosti na ďalší deň, keď to bude ľahšie vyriešiť

 • Podobne, ak vám skvelý nápad nedá spať, poznačte si ho na papier a zaspite s vedomím, že po dobrom nočnom odpočinku budete oveľa produktívnejší

Vylepšite si prostredie na spánok

Pokojná rutina pred spaním vyšle vášmu mozgu signál, že je čas uvoľniť sa a ísť späť. Niekedy aj malé zmeny vo vašom prostredí môžu mať veľký vplyv na kvalitu spánku.

 

 • Udržujte miestnosť tmavú, chladnú a tichú

 • Ak sa nemôžete vyhnúť hluku od susedov, dopravy alebo iných ľudí vo vašej domácnosti, alebo ho eliminovať, skúste použiť štuple do uší

 • Udržujte v miestnosti teplotu okolo 18 - 20 stupňov

 • Uistite sa, že vaša posteľ je pohodlná. Ak sa často budíte s boľavým chrbtom alebo krkom, možno budete musieť experimentovať s rôznymi úrovňami tuhosti matraca, poťahov a vankúšov, ktoré poskytujú lepšiu oporu

 • Rezervujte si posteľ na spánok a sex. V posteli nepracujte, nepozerajte televíziu a nepoužívajte telefón, tablet ani počítač

Zlepšenie pracovného výkonu

Ak strata spánku spôsobuje, že ste v práci nadmerne unavení, možno je čas urobiť nejaké zmeny. Konzistentný a kvalitný spánok vám môže pomôcť dosiahnuť lepší výkon v práci a počas dňa sa budete cítiť viac motivovaní. 

 

Tu je niekoľko tipov, ako začať zlepšovať pracovný výkon tým, že uprednostníte spánok:

 

 1. Prehodnoťte svoje priority – Je bežné obetovať spánok, aby ste dokončili prácu, pozerali televíziu alebo sa stýkali s ostatnými. Opýtajte sa samých seba, či tieto aktivity pravidelne uprednostňujete pred spánkom a či naozaj stoja za vedľajšie účinky spojené s nedostatkom spánku

 2. Zlepšite svoju spánkovú hygienu – Tá je o dobrých návykoch, ktoré podporujú pokojný spánok. Urobte si osobný plán na optimalizáciu prostredia vašej spálne, stanovte si čas spánku, dolaďte režim rutinou pred spaním a odstráňte všetky návyky, ktoré vám môžu sťažovať spánok

 3. Porozprávajte sa s lekárom – Ak vám nič nepomáha, lekári a odborníci vám môžu pomôcť vytvoriť plán na vylepšenie vášho spánku a ponúknuť rôzne rady a tipy

 

Rozpoznať spánok ako časť celkovej pohody je rozhodujúce pre pocit zdravia, šťastia a produktivity nielen v práci, ale aj v každodennom živote.


Dominika Blchová, SEO, Optimalizácia webu pre vyhľadávače

Vytvorte si zdravú a efektívnu rannú rutinu

Vytvorte si zdravú a efektívnu rannú rutinu

06.09.2022

Krásne, letné dni sa pomaly krátia, miznú a onedlho ho vystrieda zádumčivé, jesenné obdobie. Začiatok jesene je tiež začiatkom školského roka, čo pre mnohých študnetov znamená nabehnutie do režimu povinností a mnohých aktivít. Tieto dni však na náladu mnohých nevplývajú dobre, čo je spôsobené najmä nedostatkom slnečného svitu. Zoznámte sa s niekoľkými typmi, ktoré toto obdobie vedia spríjemniť. 

 

Prenosné zručnosti, ktoré ti pomôžu v každej profesii

Prenosné zručnosti, ktoré ti pomôžu v každej profesii

26.08.2022

Zručnosti, ktoré ti pomôžu v akomkoľvek zamestnaní, to sú presnosné zručnosti. Sú univerzálne a flexibilné a jednoducho sa im priučíť počas života, rôznych brigád, stáží alebo dobrovoľníckych činností. Zisti, ktoré to sú a ako ich vieš využiť. 

 

Ako vplýva nedostatok spánku na pracovný výkon a produktivitu a tipy, ako lepšie zaspať

Ako vplýva nedostatok spánku na pracovný výkon a produktivitu a tipy, ako lepšie zaspať

16.08.2022

Chcete si zvýšiť produktivitu v práci? Myslite nielen na zoznamy úloh, kalendáre a extra šálky kávy, ale snažte sa dopriať si kvalitný spánok a inšpirujte sa nasledujúcimi tipmi.

Prečo je zdravý spánok dôležitý?

Pýtate sa, prečo je spánok taký dôležitý? Kvalitný a zdravý spánok je pre zdravie rovnako potrebný ako zdravé stravovanie a cvičenie. 

 

Ako určite viete, odporúča sa spať aspoň 6-7 hodín denne, aby telo malo čas a priestor na regeneráciu a šancu prejsť si všetkými fázami spánku, ktoré sa výrazným spôsobom podpisujú na jeho hĺbke a kvalite. Nízky počet naspaných hodín sa negatívne podpisuje na ľudskej pamäti, koncentrácii a produktivite.

Ako môže deficit spánku ovplyvniť vás a vašu prácu?

Náchylnosť na choroby

Nedostatok spánku môže byť prepojený s viacerými vážnymi zdravotnými problémami ako napríklad infarkt, mŕtvica alebo cukrovka. Ľudia, ktorí nespia poriadne, sú pod veľkým stresom, pretože telo produkuje nadmerné množstvo stresového hormónu, kortizolu, čo ohrozuje celý imunitný systém.

 

Nedostatočný spánok je úzko spojený s prírastkom hmotnosti. Ľudia, ktorí spia málo, majú tendenciu vážiť viac než tí, ktorí spia dostatočne. Krátky spánok je jedným z rizikových faktorov obezity. Ak sa snažíte schudnúť, kvalitný spánok je nevyhnutnosť.

Zhoršený výkon a produktivita

Spánkový deficit môže spôsobiť problémy so sústredením sa, s dokončením úloh, zníženou motiváciou a učením sa.

Oslabená duševná pohoda a vzťahy

Nedostatok spánku má tiež veľký vplyv na vaše pocity a náladu. Tímová práca a komunikácia zohrávajú v pracovnom prostredí veľkú úlohu a sú dôležité pre profesionálny úspech. Pestovať si dobré medziľudské vzťahy je obzvlášť ťažké, ak vás trápi chronická únava. Nervy, frustrácia, náladovosť a nedostatok sústredenia môžu spôsobiť veľkú záťaž aj pre sociálne vzťahy na pracovisku.

Nedostatok spánku a jeho príznaky

Príznaky nedostatku spánku sa môžu medzi jednotlivcami líšiť. Možno sa nebudete ráno cítiť sviežo, možno sa počas dňa pristihnete, že si chcete zdriemnuť alebo máte zmeny nálady a pociťujete únavu.

 

Už aj strata hodiny kvalitného spánku a nedostatok REM spánku počas niekoľko nocí môže výrazne zhoršiť vašu schopnosť fungovať. 

 

Príznaky zahŕňajú viac než len pocit únavy. Môžete sa cítiť podráždene, máte problém jasne myslieť, ťažko sa rozhodujete alebo často robíte chyby. Ľudia s nespavosťou majú vo všeobecnosti zníženú úroveň koncentrácie a ťažkosti s vykonávaním povinností v práci.

Výhody dostatočného spánku

Spánok a kvalitný pracovný výkon idú ruka v ruke. Keď budete mať lepšiu kvalitu spánku, zlepší sa vám nielen zdravie, duševná pohoda, ale aj výkonnosť a efektivita v práci.

 

 • Spánok podporuje fyzické zotavenie. Počas neho sa vaše telesné tkanivá regenerujú a posilňujú. Vaše telo tiež vytvára hormóny, ktoré pomáhajú imunitnému systému bojovať s rôznymi infekciami, takže dobrý spánok môže zabrániť ochoreniu a pomôže vám rýchlo sa zotaviť.

 • Spánok pomáha zlepšiť vaše duševné zdravie aj náladu a funkciu mozgu. Keď máte dostatočné množstvo kvalitného spánku, zobudíte sa svieži a plní energie. Čím lepšie a dlhšie spíte, tým lepšie sa cítite po emočnej stránke.

 • Kvalitný spánok môže výrazne zlepšiť koncentráciu a produktivitu a je dôležitý pre rôzne aspekty mozgových funkcií ako poznávanie, zlepšuje zručnosti pri riešení problémov a zvyšuje pamäťovú činnosť, ktoré sú nevyhnutné pre špičkový výkon na pracovisku.

Ako si zabezpečiť dostatočný odpočinok

Viete, ako môže kvalitný relax zvýšiť vašu produktivitu? Ak chcete v práci zahviezdiť a zvýšiť vašu produktivitu, kvalitný relax a spánok vám k tomu môžu pomôcť. Dobrý odpočinok je zdrojom efektívnosti, pozitívnej nálady a tvorivosti.

 

Ak vám nedostatok spánku spôsobuje stres, existuje niekoľko krokov, ktoré môžete urobiť už dnes.

Zlepšite si spánkovú hygienu

Vstávanie a chodenie do postele každý deň v rovnakom čase pomáha vášmu telu zvyknúť si na konzistentný rytmus spánku. Dodržiavajte pravidelný časový rozvrh aj počas víkendov. Denné cvičenie alebo ľahká outdoorová aktivita vám tiež pomáha lepšie zaspať. Snažte sa však vyhnúť intenzívnemu cvičeniu tesne pred spaním.Venujte pozornosť tomu, čo jete a pijete. Nechoďte spať hladní, ale ani preplnení. Jedzte najmenej dve až tri hodiny pred spaním. Vyhnite sa ťažkým a mastným jedlám. Tiež sa vyhýbajte kofeínu, nikotínu aj alkoholu. I keď alkohol môže spôsobiť, že sa budete spočiatku cítiť ospalí, v noci môže narušiť spánok.

Spánkový režim

Pred spaním sa vyhýbajte umelému svetlu z elektroniky vrátane televízorov, mobilných telefónov a počítačov. Tieto svetlá môžu stimulovať mozog a udržať vás dlhšie v bdelom stave. Namiesto toho skúste pokojnú a relaxačnú aktivitu ako teplý kúpeľ, čítanie alebo počúvanie príjemnej hudby.

 

Vyskúšajte relaxačné techniky: kontrolované dýchanie, meditácia, cvičenia všímavosti, progresívna svalová relaxácia či jemný strečing.

 

1-2 hodiny pred spaním sa už nevenujte práci. Nechajte, nech si váš mozog oddýchne, aby sa vedel lepšie sústrediť na spánok. Ak vám budú po rozume pred spaním chodiť rôzne myšlienky, môžete si ich zapísať a vyriešiť nasledujúci deň. Tak sa budete vedieť uvoľniť a rýchlejšie zaspíte.

Vytvorte si vhodné prostredie na spánok

 • Svetlo môže sťažiť zaspávanie. Skúste masku na spanie, kvalitné zatemňovacie systémy alebo tmavé závesy, aby sa do miestnosti nedostalo svetlo.

 • Eliminujte hluk. Špunty do uší alebo slúchadlá môžu blokovať ruchy z ulice alebo od susedov.

 • Schlaďte si miestnosť. Nájdite teplotu, pri ktorej vám nebude príliš teplo alebo zima. Experimentujte s ventilátorom alebo ľahkými prikrývkami, aby ste videli, čo vám vyhovuje. Odporúčaná teplota na spánok je okolo 18 stupňov.

 • Posteľ používajte iba na sexuálne praktiky a spánok. Ak máte po 20 minútach problém zaspať, vstaňte a venujte sa pokojnej činnosti. Vráťte sa do postele, keď sa budete opäť cítiť ospalí.

 • Spite na kvalitnom matraci a pohodlných vankúšoch.

 • Zvážte aj to, aký obsah konzumujete neskoro večer. Aj ten môže vyvolať úzkosť alebo spôsobiť zvýšenie hladiny kortizolu (stresového hormónu). Kortizol tak udržiava myseľ a telo v aktívnom stave a tým sťažuje relaxáciu a spánok.

Trpíte nedostatočným spánkom?

Hoci mnohí ľudia si veľmi dobre uvedomujú, že majú problémy so spánkom, veria, že všetko dokážu zvládnuť a fungovať na vysokej úrovni aj pri niekoľkých hodinách spánku. Odpovede na nasledujúce otázky vám môžu pomôcť určiť, či máte dostatok spánku alebo poruchu spánku:

 

 • Pozeráte často filmy alebo seriály v neskorých hodinách, pretože nemôžete zaspať? Alebo sa často v noci budíte a neviete zaspať?

 • Ste často mrzutí? Alebo máte problém v práci premýšľať?

 • Zažívate vo svojom živote veľa stresu?

 • Ste počas dňa ospalí?

 • Vstávate s bolesťami hlavy, unavení a bez energie?

 • Je pre vás ťažké zostať hore počas šoférovania, pozerania televízie, čítania knihy alebo na stretnutiach?

 • Často sa počas noci prebúdzate?

 

Ak ste odpovedali áno na dve alebo viac otázok, môže to naznačovať poruchu spánku. Ak vás niektoré z príznakov trápia dlhodobo, určite sa nehanbite vyhľadať profesionálnu pomoc.

 

Pozitívne zmeny vo vašich spánkových návykoch sa nestanú cez noc. S trpezlivosťou a praxou zistíte, ktoré spánkové návyky vám fungujú a ktoré sú najlepšie pre vaše telo a zdravie. Keď dosiahnete lepšiu kvalitu a kvantitu spánku, uvidíte, že aj váš výkon a produktivita na pracovisku sa zlepšia.

 

Dominika Blchová, SEO, Optimalizácia webu pre vyhľadávače

Chceš byť v práci úspešný a spokojný? Nasleduj tieto rady

Chceš byť v práci úspešný a spokojný? Nasleduj tieto rady

10.08.2022

Nikto nechce byť zamestnaní niekde, kde sa necíti dobre alebo mu práca vôbec nejde. Práca tvorí veľmi podstatnú časť života každého jedinca. Do práce sa jednoducho chodiť musí. Aby si sa v práci netrápil, ale naopak, cítil sa lepšie a dosiahol mnoho úspechov, nasleduj tieto rady.

 

Nevynechávajte obedňajšiu pauzu

Nevynechávajte obedňajšiu pauzu

07.07.2022

Raňajky sú najdôležitejším jedlom dňa, avšak ani obed by sa nemal vynechávať. Najmä, ak ste v práci. 

Obedňajšia pauza totiž neslúži iba na utíšenie hladu, ale pre oddych, na ktorý často zabúdame.

 

Brigády v tvojom okolí na teba čakajú!

Brigády v tvojom okolí na teba čakajú!

28.06.2022

Leto je ideálne obdobie pre hľadanie brigády alebo práce. V tomto čase má viacero podnikov, obchodov a prevádzok, čo robiť. Turizmus a návštevy rastú - niet divu, prečo zamestnávatelia hľadajú výpomoc. 

 

Prečo by si mal začať s dobrovoľníctvom?

Prečo by si mal začať s dobrovoľníctvom?

08.06.2022

Dobrovoľníctvo je skvelá pracovná príležitosť, nenechaj sa odradiť iba tým, že nezískaš odmenu. Dobrovoľnícka aktivita ti do osobného, ale i kariérneho života prinesie mnohé pozitíva. Pomocou neho spoznáš veľa nových ľudí, získaš rozhľad, nové informácie a vedomosti. Dobrovoľníctvo na teba čaká a mal by si ho využiť!

 

Rýchly spôsob, ako si nájsť brigádu

Rýchly spôsob, ako si nájsť brigádu

25.05.2022

Hľadáš si brigádu? Zaregistruj sa na stránke Brigada.sk a ponuky práce ti budú vždy k dispozícii. Čas dvojmesačných prázdnin je presne to obdobie na hľadanie brigády. Vďaka nej môžeš nabrať nové vedomosti, skúsetnosti, nájsť si nových priateľov a získať nekonečné množstvo skvelých zážitkov. Zisti, čo všetko sme si pre teba pripravili. 

 

Keď zamestnanie až príliš zasahuje do súkromia

Keď zamestnanie až príliš zasahuje do súkromia

19.05.2022

Ako nájsť balans medzi pracovným a súkromným životom? Máme niekoľko tipov. Vďaka moderným technológiám a neustále pripojeniu o internet vieme byť práci non-stop. Nie je to šak zdravé a ani to nijako neprospieva tvojmu výkonu v práci!

 

Čo sa na pohovor nehodí?

Čo sa na pohovor nehodí?

11.05.2022

Pracovný pohovor má svoje medze a témy na súkromie jednej alebo druhej strany sa naň nehodia. Malo by ísť o profesionálny a objektívny rozhovor uchádzača a zástupcu firmy kompetentného pre výber vhodného nového kolegu. Otázky by mali smerovať najmä na profesiu, skúsenosti, schopnosti a vedomosti uchádzača alebo informácie o firme. 

 

Hobby ako druhý príjem

Hobby ako druhý príjem

27.04.2022

Už ste niekedy premýšľali o tom, že by ste svoj talent speňažili? Ponúkame vám niekoľko rád, ako si zarobiť svojim hobby. Váš koníček nemusí byť iba voľnočasová aktivita, niečo čo vás baví a napĺňa, môže sa z neho jednoducho stať i druhý príjem. 

 

Cítite, že ste sa v svojej práci ocitli úplne náhodou?

Cítite, že ste sa v svojej práci ocitli úplne náhodou?

19.04.2022

Syndróm podvodníka sa vie objaviť u všetkých vekových skupín a u ľudí v rôznom pracovnom postavení. Ako sa prejavuje a odzrkadľuje na pracovnom výkone? Ako môžete svoje nepríjemné pocity v práci obmedziť? 

 

Ako firemný teambuilding zefektívni výkon vašich zamestnancov?

Ako firemný teambuilding zefektívni výkon vašich zamestnancov?

07.04.2022

Teambuilding je síce voľnočasová zábava v rámci pracovného kolektívu, ale ukrýva toho v sebe omnoho viac. Prečo by ho mal do svojej firmy zaviesť každý zamestnávateľ? Na čo je vlastne teambuilding dobrý? 

 

Ísť po škole na vysokú školu, alebo sa zamestnať?

Ísť po škole na vysokú školu, alebo sa zamestnať?

24.03.2022

Otázka, ktorá trápi mnohých stredoškolákov: Je nutné ísť na vysokú školu, alebo mám ísť pracovať? Povieme ti, aké sú tvoje možnosti.

 

Brigádovanie počas materskej dovolenky

Brigádovanie počas materskej dovolenky

09.03.2022

Ak sa ešte nechcete vrátiť do práce na TPP, je tu brigáda. Brigáda vám pomôže nabrať nové skúsenosti, pomôže vám zvyknúť si znova na pracovné prostredie a hlavne, pomôže vám dopĺňať rodinnú pokladničku. 

Ako zaujať brigádnikov? 3 osvedčené rady, ako vylepšíte pracovný inzerát

Ako zaujať brigádnikov? 3 osvedčené rady, ako vylepšíte pracovný inzerát

23.02.2022

Pridali ste pracovný inzerát ale nikto sa vám zatiaľ neozval? Takže dobré chápete, aké namáhavé niekedy môže byť hľadanie brigádnikov. Chceme vám vaše hľadanie uľahčiť a preto vám poradíme, čo všetko môžete v inzeráte vylepšiť. 

 

Ponúkate brigádu? Napíšte overene presvedčivý inzerát

Ponúkate brigádu? Napíšte overene presvedčivý inzerát

10.02.2022

Hľadanie brigády nie je jednoduché, to vie každý brigádnik. Rovnako tak, však aj zamestnávatelia vedia, aké náročné je hľadanie brigádnikov. Ak sa vám dodnes ešte nikto neozval, radi vám poradíme.

Oplatí sa brigádovať počas riadneho zamestnania?

Oplatí sa brigádovať počas riadneho zamestnania?

01.02.2022

V každom veku sa brigáda oplatí. Nie je nikde písané, že brigádovať môžu iba študenti. Naopak, brigáda môže byť nápomocná aj tvojmu sebarozvoju a príjmom. 

 

5 + 1 chýb, ktorých sa vodiči často dopúšťajú

5 + 1 chýb, ktorých sa vodiči často dopúšťajú

22.01.2022

Vlastniť vodičský preukaz, auto a vydať sa na cestu je snom mnohých. Šoférovanie si však vyžaduje určité zručnosti a skúsenosti. Nielen mladí, ale aj skúsení vodiči sa môžu niekedy pomýliť. Na cestách je bezpečná jazda veľmi dôležitá a omyly, ktorých sa vodiči dopúšťajú, môžu viesť k nehode.

 

Viete, ktorých chýb sa vodiči dopúšťajú najčastejšie?

1. Rýchlosť

Typickým príkladom sú uponáhľaní vodiči, ktorí sú schopní pridať na plyn, aby predbehli jedno auto. Dodržiavať povolenú rýchlosť však má svoj význam. Kto jazdí príliš pomaly, vytvorí za sebou dlhu kolónu. Naopak rýchla a agresívna jazda môže často viesť k dopravným nehodám.

 

Tip: Bezpečnosť na cestách by mala začať už od mala. Viete, ako vychovávať deti k zodpovednosti a samostatnosti?

2. Nepozornosť

Nevenovanie sa jazde je extrémne rizikové. Mnoho vodičov sa venuje svojim mobilom, odpovedajú na hovory, sledujú sociálne siete, namiesto toho, aby venovali pozornosť premávke. Takáto nepozornosť môže veľmi rýchlo zapríčiniť nehodu a ohroziť život nielen samotného vodiča, ale aj iných účastníkov cestnej premávky.

3. Nedostatočný odstup

Ďalšou častou príčinou dopravných nehôd býva nedodržanie bezpečnej vzdialenosti. Niektorí vodiči jazdia nalepenie na nárazníku iného vozidla a na takúto chybu doplatia aj ostatní. Takouto jazdou však nikto nič nezíska a niekedy môžu byť' následky prípadnej zrážky tragické. Aj auto potrebuje na zastavenie dostatočne dlhú brzdnú dráhu.

4. Slabá predvídavosť

Ani predvídanie nie je silná stránka mnohých šoférov. Na to, aby ste vedeli v aute dobre predvídať, si potrebujete nejaký ten kilometer odjazdiť a niekedy na ceste nemusí rozhodovať ani to, kto má prednosť. Najmä mladí vodiči majú s predvídavosťou problém a riadia sa tým, kto má právo. Je potrebné sledovať aj autá z vedľajších ciest a sledovať treba celú premávku okolo seba. Je to lepšie ako prípadná zrážka.

 

Tip: Nezabudnite sa vybaviť auto reflexnými prvkami pri slabej viditeľnosti. 

5. Chýbajúce znalosti

Autoškola nie je všetko a ako sme spomínali, šoférovanie si vyžaduje vedomosti a skúsenosti. Neovládať pravidlá cestnej premávky a nepoznať dopravné značky sú často kameňom úrazu. Aj v meste a na dedine je dôležité vedieť o pravidle pravej ruky a prednosti vozidla prichádzajúceho sprava. Niektorí na to však zabúdajú.

Okrem toho by mal každý vodič ovládať základné technické parametre, prvky na palubnej doske a jazdné vlastnosti (svojho) auta a tomu prispôsobiť jazdu.

 

Viete, čo signalizujú kontrolky v aute?

6. Panika

Niektorí vodiči veľmi rýchlo spanikária, alebo sa vystresujú. Nech sa deje čokoľvek, čo by vás mohlo priviesť do zmätku alebo hnevu, nestojí to za to. Zachovať pokoj a rozvahu vždy a za každých okolností je dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti na cestách


Dominika Blchová, SEO služby a copywriting

Ako rodičia vplývajú na kariéru svojich detí?

Ako rodičia vplývajú na kariéru svojich detí?

07.01.2022

Rodičia nám poskytujú nielen výchovu, ale i sprievod životom. Všetci chcú, aby ich deti boli najmú úspešné a šťastné v živote. Jednou zo základných vecí, ktorá podnecuje spokojnosť v živote je i zamestnanie. Ako moc a čím rodičia ovplyvňujú svoje deti vo výbere zamestnania? 

 

Viete ako postupovať pri likvidácií s.r.o?

Viete ako postupovať pri likvidácií s.r.o?

27.12.2021

Potrebujete zlikvidovať vašu firmu? Likvidácia je komplikovaný a zdĺhavý proces, a preto v piatich bodoch prinášame stručný prehľad toho, čo vás čaká a aký bude postup. 

Čo je to likvidácia s.r.o? 

Likvidácia smeruje k uspokojeniu nárokov veriteľov a iných osôb, ktorým prislúcha právo na likvidačný zostatok, teda spoločníkov. Likvidáciou obchodnej spoločnosti je vysporiadanie majetku a záväzkov spoločnosti mimosúdnym spôsobom pred jej zánikom. Likvidovať s.r.o musí likvidátor. 

Jednotlivé kroky

 1. Zistenie majetku spoločnosti

Podmienkou je, že hodnota majetku musí prevyšovať hodnotu dlhov. 

 1. Vstup spoločnosti do likvidácie

Túto fázu ukončenia podnikania delíme do dvoch krokov: 

 • príprava potrebných dokumentov na začatie likvidácie s.r.o.

 • samotný zápis vstupu spoločnosti do likvidácie v ORSR

 1. Oznámenie štátnym inštitúciám

 • daňovému úradu

 • sociálnej poisťovni

 • zdravotnej poisťovni

 1. Proces likvidácie a uspokojovanie pohľadávok

Likvidátor spoločnosti:

 • oznámi vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom

 • zverejní, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva

 

 1. Výmaz spoločnosti z ORSR

Za podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra sa neplatí žiadny súdny poplatok. K návrh na výmaz z OR sa prikladá aj:

 • zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka o zrušení spoločnosti,

 • zápisnica z valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie jediného spoločníka o skončení likvidácie,

 • prezenčné listiny,

 • účtovná závierka k ukončeniu likvidácie,

 • konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie

 • návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku

 • potvrdenie o zverejnení výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku

 • vyhlásenie likvidátora o neexistencii daňového nedoplatku 

 

TIP: Pri likvidácií nezabudnite zrušiť aj podnikateľský účet.

Zamestnanci

V prípade likvidácie sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť na ukončenie pracovného pomeru, alebo sa zamestnanec môže dostať do pozície veriteľa a voči zamestnávateľovi bude mať pohľadávky.

5 dôvodov, prečo sú hodinky skvelým darčekom (nielen) pre podnikateľky

5 dôvodov, prečo sú hodinky skvelým darčekom (nielen) pre podnikateľky

21.12.2021

Sezóna darčekov nemusí byt' iba na Vianoce či narodeniny, ale obdarovať vašich blízkych alebo spolupracovníkov môžete počas celého roka.

 

Ak premýšľate o tom, ako nájsť perfektný darček pre ženy. Prezradíme vám prečo by hodinky mohli byt' tou správnou voľbou.

Keď niekomu darujete hodinky, darujete mu čas

Čas je niečo, čoho by sme mohli mať niekedy všetci o trochu viac. Nosenie hodiniek udrží obdarovanú v prítomnosti, nebude sa musieť stresovať a neustále siahať po telefóne. Nosením hodiniek sa bude cítiť profesionálnejšie a uhladenejšie a lepšie pripravená riešiť akékoľvek výzvy, ktoré jej môže deň priniesť.

 

Tip: Viete prečo je dôležité nastavovať si ciele? (nielen pre podnikateľov)

Hodinky nie sú darček iba na jedno použitie

Na rozdiel od hodiniek, iné romantické darčeky, ako sú kvety a čokoláda, veľmi dlho nevydržia.Hodinky sú navrhnuté tak aký boli vhodné na každodenné nosenie, boli odolné a mali dlhú životnosť. Sú jedným z mála darčekov, ktoré sa dajú nosiť na dennej báze. Keď niekoho obdarujete, nie je väčšie zadosťučinenie ako, keď mu dáte niečo, o čom viete, že darček využije a bude ho milovať. 

Hodinky majú svoju osobnosť

Či už ide o klasický dizajn alebo elegantné zlaté hodinky s jemným sieťovaným remienkom, každé hodinky majú svoj vlastný charakter. V súčasnosti nájdete rôzne druhy modelov, farieb, dizajnov ako aj funkcii, ktorými hodinky disponujú. Sortiment hodiniek je naozaj veľmi široký, preto určite nebude problém nájsť hodinky pre každú ženu. Najobľúbenejšími značkami žien sú určite hodinky Guess, hodinky Festina, Candino či minimalistické dámske hodinky od Daniel Wellington.

 

Tip: Ak darujete žene hodinky, myslite na to, aby sa hodinky hodili k jej štýlu.

Hodinky sú ideálne pre ženy v biznise

Hodinky sú tiež pekným darčekom na oslavu významnej zmluvy, povýšenia alebo iných pracovných úspechov. Sú vynikajúcim doplnkom k obchodnému oblečeniu a správne hodinky dokážu viac než len ukazovať čas a môžu disponovať rôznymi funkciami, ktoré ženy v biznise využijú.

 

Tip: Nájdite ďalšie inšpirácie na biznisové darčeky pre ženy.

Hodinky sú každodennou pripomienkou

Ak chcete, aby si vás žena pamätala a myslela na vás, neexistuje lepší spôsob, ako darovať jej hodinky. Ak sa žena pozrie na svoje zápästie, ihneď si spomenie na osobu, ktorá jej darovala hodinky. Darovaním hodiniek ukážete a poviete, ako vám na niekom záleží.

Brigáda na strednej škole? Brigáduj ešte dnes

Brigáda na strednej škole? Brigáduj ešte dnes

21.12.2021

Brigádovať je možné už od strednej školy, je však potrebné spĺňať niekoľko povinností.Povieme ti odkedy môžeš brigádovať a aké brigády sú medzi stredoškolákmi najpopulárnejšie. 

 

Prečo by ste mali zariadiť detský kútik vo svojej predajni alebo reštaurácií?

Prečo by ste mali zariadiť detský kútik vo svojej predajni alebo reštaurácií?

08.12.2021

Chcete, aby si rodiny s deťmi obľúbili váš podnik? Premeniť vašu predajňu alebo reštauráciu vhodnú pre rodinky s detmi je skvelou príležitosťou, ako zaujať a získať viac zákazníkov. To či si ju obľúbia, závisí vo veľkej miere od toho, do akej miery vyjdete v ústrety detským potrebám. Môže to byť' detské menu, ale aj dostupný detský kútik.

 

V niektorých podnikoch detské kútiky úplne chýbajú. Prečo by ste vy nemali na ne určite nemali zabudnúť a na čo by ste mali myslieť?

S detským kútikom sa vo vašom podniku zdržia hostia dlhšie

Detský kútik je skvelý spôsob, ako zabaviť deti, ale aj možnosť, ako splniť potreby rodičov i detí. Deti majú vždy veľký vplyv na to, kam rodina pôjde na obed či na večeru. Keď sa deti budú cítiť vítané a budú sa baviť, ich rodičia budú mať viac času na oddych a možno si objednajú aj drink navyše. Hra v detskom kútiku sa tak stane relaxom pre dieťa a v konečnom dôsledku aj pre dospelých. 

Reštaurácie pre deti

Nie všetky reštaurácie s detskými kútikmi či ihriskami dokážu vytvoriť rodinnú atmosféru, aby si získali srdcia rodičov a ich potomkov. Najprv by ste sa mali pokúsiť porozumieť vášmu cieľovému publiku a zistiť čím prilákate ich pozornosť.

Hlavné požiadavky na reštauráciu vhodnú pre deti

Aby ste vo vašej reštaurácií vytvorili priestor vhodný pre deti, určite by ste mali zvážiť zvážiť nasledovné:

 • Vytvorenie zdravého detského menu

 • Ponuka rôznych aktivít pre deti

 • Vytvorenie priestoru pre deti rôzneho veku

Priestory vhodné pre deti

S ohľadom na priestor vašom podniku by ste mali hraciu plochu od hlavného priestoru oddeliť, aby deti pri hre nerušili iných hostí. Ideálnou možnosťou najmä v letných mesiacov je zariadenie terasy, na ktorej sa deti nebudú nudiť. Ihrisko by však malo byť bezpečné a dobre premyslené.

Čo by mal detský kútik obsahovať?

Na vybavenie bezpečného detského priestoru sa určite šetriť neoplatí, stavte radšej na kvalitu a to, aby boli hry a nábytok odolné a zdravotne nezávadné. Detská zvedavosť je nevyspytateľná a k úrazu môže dôjsť veľmi rýchlo.

Čo by v detskom kútiku nemalo chýbať:

 • Sedacie vaky, stoly, stoličky alebo veľké vankúše, na ktorých si môžu odpočinúť, keď sa unavia.

 • Na to, aby ste pritiahli detskú pozornosť, budete pravdepodobne potrebovať hry a hračky, ktoré deti doma nemajú. Môže to byť' detská kuchynka, domček pre bábiky, detské elektrické motorky, hojdačky či šmýkačky. Deti si rady vyskúšajú všetko a s jedinou hračkou sa tak môže zahrať aj viacerých detí súčasne.

 • Ďalším dôležitým bodom je hygiena. Vyberajte nábytok, hračky a materiály, ktoré sa dajú ľahko a rýchlo čistiť a čisteniu venujte dostatočnú pozornosť.

 • Pri výbere hier a hračiek sa zamerajte skôr na typy hračiek, ktoré poslúžia deťom viacerých vekovej kategórií. Oceníte to aj vy, najmä ak sú vaše priestory minimálne.

 • Hádanky alebo maľovanky, knihy, lego, mäkké penové bloky apod.

 • Nastaviť môžete aj televízor s kreslenými filmami a vzdelávacími programami.

 

Niekedy je ťažké rozhodnúť sa aký typ vybavenia zaobstarať, no po vyskúšaní rôznych aktivít čoskoro prídete na to, čo najviac rezonuje u vašich najmladších hostí.

Poznáte tieto alternatívne materiály, ktoré sa používajú na zatepľovanie domov?

Poznáte tieto alternatívne materiály, ktoré sa používajú na zatepľovanie domov?

08.12.2021

Téme zatepľovania sa v súčasnosti so zvyšujúcimi cenami za energiu pravdepodobne nevyhne nikto z nás. Zatepľovanie bytov, rodinných domov či fasád sa stalo neoddeliteľnou súčasťou výstavby, čo môže ovplyvniť vaše financie, bezpečnosť, ale aj životné prostredie.

 

Medzi najčastejšie používané materiály patrí minerálna vlna a polystyrén. No existujú aj ďalšie ekologickejšie či lacnejšie alternatívy. Poznáte ich?

Izolačný materiál

Na trhu sa môžete stretnúť s rôznymi materiálmi na izoláciu budovy. Najčastejšie materiály, s ktorými sa pracuje sú:

Syntetické materiály

 • Expandovaný polystyrén (EPS)

 • Extrudovaný polystyrén (XPS)

 • Polyuretánová pena (PUR a PIR)

Minerálna vlna

 • Kamenná vlna

 • Sklená vlna

Ďalšie alternatívy

V súčasnosti je veľkou témou ekológia a udržateľnosť a to aj v oblasti tepelnej izolácie. Čoraz viac ľudí sa zaujíma o alternatívne možnosti zatepľovania. I keď v praxi sú zväčša ojedinelé, sú ideálnou voľbou najmä na izolovanie stavieb z prírodných materiálov.

 

Typickými príkladmi sú:

 • slama

 • tŕstie

 • konope

 • ovčia vlna

 • celulóza

Výhody zateplenia

Kvalitné zateplenie rodinného domu či bytu prináša niekoľko benefitov ako pre vás tak aj pre životné prostredie a tu sú niektoré z nich:

 

 • znižuje únik tepla v zime

 • reguluje teplotu v lete

 • ušetrí vám náklady za energiu

 • predĺži životnosť nehnuteľností

 • tlmí vonkajší hluk aj hluk zo susedných miestností

 • zvyšuje komfort vášho bývania 

 

Tip: ​ Máte domácich miláčikov? Zdržiavajú sa vaše psíky vonku a na záhrade? Nezabudnite zatepliť búdu aj pre psa

Praktické tipy, ako si zariadiť terasu pre vašu reštauráciu

Praktické tipy, ako si zariadiť terasu pre vašu reštauráciu

02.12.2021

Terasy patria k hlavným prvkom každého pohostinského podniku. Kvôli aktuálnej situácii sa mnoho majiteľov rozhodlo vytvoriť alebo zrekonštruovať vonkajší priestor pre svojich zákazníkov. Zariadenie vonkajšej terasy reštaurácie, hotela či dokonca penziónu si vyžaduje plánovanie a starostlivosť, aby sa u vás vaši zákazníci cítili príjemne.

 

Ako vytvorit’, usporiadať alebo zariadiť terasu tak, aby bola príjemná pre hostí a zároveň aj funkčná?

1. Zvážte váš priestor

Pocit, ktorý má zákazník pri prvej návšteve, je veľmi dôležitý. Mali by ste sa uistiť, že sa cítia pohodlne. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby dizajn spĺňal dve základné požiadavky: aby bol atraktívny a zároveň funkčný. Dbajte na to, aby bol dizajn a nábytok vašej terasy praktický. Zákazníci aj zamestnanci musia mať možnosť pohodlne sa pohybovať po terase. Je nevyhnutné, aby ste správne rozložili priestor.

 

Ak máte veľký priestor, môžete vytvoriť rôzne priestory: jedálenské stoly, priestor na relax alebo dokonca aj vonkajší bar. Na druhej strane, ak máte malý priestor, nezabudnite umiestniť nábytok tak, aby mali hostia dostatočné súkromie okolo stolov a voľný pohyb.

Mali by ste využiť všetok priestor, ktorý máte, vrátane vertikálneho priestoru, čiže stien.

 

Tip: Nezabudnite vašu nehnuteľnosť poistiť. 

2. Zlaďte terasu k imidžu vašej prevádzky

Pri zakladaní vašej prevádzky ste si nastavili koncept, vytvorili imidž, ktorý zodpovedá službám, ktoré ponúkate a ktorý vás reprezentuje a odlišuje od vašich konkurentov. Zostaňte, preto konzistentní aj pri zariadovani terasy a vytvorte priestor podľa vášho imidžu a potrieb vašich zákazníkov. Ak hostite veľa mladých, ktorí prídu na drink, zakomponujte barové stoly, salóniky. Ak je vaša reštaurácia elegantná a romantická a, ako stvorená na romantický večer, dbajte na to, aby mali hostia súkromie. Ak hostite rodiny s deťmi, pripravte veľké stoly a detsky kútik.

 

Tip: Prečítajte si, ako vyčistiť pomaľované steny po detských hrách.

 

Pre každé usporiadanie terasy existuje riešenie, takže premýšľajte o tom, čo vaši zákazníci potrebujú. 

3. Výber farieb

 

Vaša terasa by mala byť vo farbách vášho loga, aby bol váš podnik jedinečný a rozpoznateľný. Vyberte si neutrálne farby pre nábytok (stoly, lavice, stoličky) a vydekorujte priestor terasy vo farbách vášho loga alebo nápisu. Môže to byt' na vankúšoch, sviečkach, kvetináčoch či stenách. Farby zlaďte tak, aby potešili oči vašich zákazníkov a zároveň ladili k vášmu imidžu!

 

Umiestnite vaše logo aj na materiál: gravírovaním na nábytok, digitálnou tlačou v podobe obrazov alebo dokonca výšivkou na pekné vankúše pre zaujímavý vzhľad.

4. Terasu vyzdobte

Na dekoráciu môžete využiť rastliny a kvety v kvetináčoch, osvetlenie, sviečky, sochy a sošky, fontány, vonkajšie krby, vonkajšie koberce. Popustite uzdu vašej fantázii, ide hlavne o to, aby ste vaším zákazníkom vytvorili príjemný priestor a, aby sa pri návšteve cítili príjemne.

5. Poriadok a starostlivosť

Nezabúdajte, že všetky prvky, ktoré do terasy zakomponujete, by okrem komfortu mali byť aj atraktívne pre zákazníkov. Ak bude mať' vaša terasa jedinečný štýl a vzhľad, prilákate viac zákazníkov, čo bude mať pozitívny vplyv na vaše podnikanie.

 

K tomu neodmysliteľne patrí čistota a poriadok základom. Mali by ste terasu pravidelne kontrolovať. Nemá zmysel mať dokonale zariadený priestor, ak je špinavý a neupravený.

Nezabúdajte, že aj o nábytok by ste sa mali starať a zabezpečiť, aby bol v dobrom stave. Odporúčame vám zvoliť odolný, robustný nábytok s jednoduchou údržbou. To iste platí aj pre podlahu. Ešte pred tým, ako sa rozhodnete pre materiál, informujte sa o vlastnostiach podlahy. Aj tá byť mala mať ľahkú údržbu .

 

Kľúč k úspechu spočíva v dizajne, a preto je zásadné, aby ste sa zamerali na výber vhodnej dekorácie a pohodlného, funkčného nábytku. S dizajnom zodpovedajúcim imidžu a hodnotám vášho podniku, starostlivo vybranou dekoráciou a estetickým a funkčným nábytkom, ho premeníte vašu terasu na ideálne miesto, kde si vaši zákazníci budú môcť znova a znova užívať.

 

Prečo sa oplatí CE certifikát?

Prečo sa oplatí CE certifikát?

18.11.2021

Predaj niektorých výrobkov v EÚ, ktoré sa dovažujú zo zahraničia musia podľa zákona spĺňať určite podmienky nielen ohľadom kvality. Či daný produkt spĺňa všetky potrebné požiadavky, môžete zistiť prostredníctvom značiek na obaloch. Medzi tieto patri aj označenie CE. 

 

Pre koho je CE certifikát povinný a prečo sa oplatí?

Čo znamená CE označenie?

CE je oznamuje spotrebiteľovi, že výrobok vyhovuje právnym predpisom Európskej únie a môže voľne predávať na európskom trhu. To znamená, že výrobok bol posúdení výrobcom a spĺňa požiadavky na bezpečnosť, zdravie a ochranu životného prostredia. 

Kedy je označenie CE povinné?

Vybavenie CE certifikátu je povinné len u výrobkov, pre ktoré existujú špecifikácie EÚ požadujúce umiestnenie označenia CE. Pred umiestnením označenia CE na výrobok je dôležité zabezpečiť, aby daný výrobok spĺňal všetky príslušné požiadavky.

Na výrobky, ktoré toto označenie nevyžadujú, je zakázané umiestniť označenie CE.

Ktoré výrobky musia mať CE označenie?

Certifikácia sa vyžaduje len na určité kategórie výrobkov, ktoré špecifikujú smernice. Medzi tieto patria napríklad:

Prečo sa oplatí mať označenie CE?

Ak predávate alebo dovážate tovar zo zahraničia, CE certifikát vám môže pomôcť pri podnikaní a ponúka mnoho výhod.

 • Keď je produkt označený CE certifikátom, netreba žiadne ďalšie certifikáty či testovania,

 • S výrobkami môžete obchodovať v akejkoľvek krajine Európskeho.

 • CE označenie zjednodušuje proces porovnávania a overovania výrobkov pre spotrebiteľov.

 • Ako firma sa postaráte aj o dobrý image a svoju dôveryhodnosť, keďže označenia CE v praxi znamená, že spĺňa parametre zodpovedajú správnej európskej technickej špecifikácii.


Tip: Viac o aktuálnych témach z ekonomiky, podnikania či financií sa dočítate v ekonomickom magazíne.

Vyhľadavávanie

Sociálne siete