Blog

Ako predlžiť životnosť žeriavu?

Ako predlžiť životnosť žeriavu?

03.09.2021

Vedeli ste, že pravidelné kontroly môžu predĺžiť životnosť vášho žeriavu? Všetky zdvíhacie zariadenia by mali byť pravidelne kontrolované a testované aj keď sa nepoužívajú pravidelne. Čo všetko môže mať vplyv na zivonost a, ako ju pri používaní žeriavov predĺžiť?

 

Žeriav sa môže poškodiť v dôsledku korózie alebo sa môže opotrebovať či už pri zasklievani okien, alebo renovácií domov. Bez pravidelnej kontroly tak môže hroziť riziko drahých opráv alebo riziko úrazu zamestnancov. 

Ako predĺžiť životnosť žeriavu?

Trénujte vašich zamestnancov

Asi nejjedoduchsia vec, ktorú môžete pre svoje portálové žeriavy urobiť, je nechať zamestnancov absolvovať kurz výcviku obsluhy žeriavov. Školenie poskytne viac znalostí o žeriave, a tak aj zvýšenú informovanosť o prevádzke zariadenia.

Vykonanie kontroly pred každým použitím

Ak vykonáte kontrolu pred použitím žeriavu, vyhnete sa problémom, ktoré by mohli nastať v prípade použitia. Vykonanie kontroly pred použitím vám môže umožniť zachytiť poruchu žeriavu skôr, ako sa niečo pokazí.

 

Tip: Dbajte na bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami.

Pravidelná starostlivosť

Pravidelná údržba vášho žeriavu udrží vaše zariadenie v dobrom stave a zaručí dlhú životnosť. Pravidelné čistenie môže zabrániť poruchám.

Pozor na faktory životného prostredia

Dážď spôsobuje hrdzu, ktorá môže časom stavbu žeriavu oslabiť. Problémom spôsobeným dažďom sa dá predísť zakrytím bŕzd a prevodoviek na žeriavoch. Extrémny chlad môže tiež viesť k tvorbe námrazy, ktoré môžu izolovať žeriav od napájania.

Ak ide o ochranu vášho žeriava pred poveternostnými vplyvmi, odporúčam urobiť všetko pre to, aby bol váš žeriav vo vnútri. 

 

 

5 dôvodov, prečo je potrebné žeriavy pravidelne udržiavať a kontrolovať:

 1. Všetky zdvíhacie zariadenia by mali fungovať efektívne

 2.  Žeriavy by mali byt v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave

 3. Zníženie celkových nákladov zariadenia

 4. Zlepšenie využitia

 5. Predĺženie doby prevádzky zariadenia

 

Je dôležité, aby pravidelná kontrola, údržba a opravy vášho zdvíhacieho zariadenia boli vykonávané v súlade s pokynmi výrobcu alebo kompetentnou osobou.

 

Ukončenie pracovného pomeru - čo treba vedieť?

Ukončenie pracovného pomeru - čo treba vedieť?

02.09.2021

Pracovný pomer je vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Ak sa jedna alebo druhá strana rozhodne tento vzťah ukončiť, je potrebné postupovať podľa Zákonníka práce, ktorý presne vymedzuje spôsoby, ktorými je možné pracovný vzťah ukončiť.

Ukončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer je možné ukončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe. Pracovný pomer na dobu určitú sa skončí aj uplynutím dohodnutej doby.

Môže zamestnávateľ okamžite ukončiť pracovný pomer na základe súčasnej situácie (COVID-19)?

Zamestnávateľ nesmie okamžite ukončiť pracovný pomer na základné aktuálnej situácie, čo by bola veľmi nespravodlivá výpoveď. Okamžite skončiť pracovný pomer môže zamestnávateľ iba ak bol zamestnanec odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo porušili pracovnú disciplínu.

Môže dať zamestnávateľ výpoveď na základe súčasnej situácie (COVID-19)?

V tomto prípade áno. Zamestnávateľ môže dať výpoveď ak sa zamestnanec stane nadbytočným. Vtedy je však potrebné písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu.

 

Pozor: Zamestnávateľ však nemôže dať výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, ak sa zamestnanec nachádza ochrannej dobe (obdobie práceneschopnosti, tehotenstvo, materská alebo rodičovská dovolenka a pod.)

Aká dlhá je výpovedná doba?

Bez ohľadu na to či bola výpoveď daná zo strany zamestnanca alebo zo strany zamestnávateľa pracovný pomer sa vždy končí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť až od prvého dňa po doručení výpovede a skončí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Dĺžka výpovednej doby je minimálne jeden mesiac a je zvyčajne uvedená v pracovnej zmluve.

 

 • 2 mesiace (pracovný pomer trval najmenej 1 rok a najviac 5 rokov),

 • 3 mesiace (pracovný pomer trval najmenej 5 rokov). 

Ako a kedy môže dať zamestnanec výpoveď?

Výpoveď môže dať zamestnanec kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a doručená zamestnávateľovi. Doručiť ju je možné buď osobne alebo prostredníctvom pošty - doporučenou zásielkou. Odporúčame urobiť vždy dva originály – jeden originál, ktorý pôjde ku zamestnávateľovi, druhý originál, ktorý potvrdí zamestnávateľ zamestnancovi.

 

To kedy je správny čas na ukončenie pomeru je individuálne a záleží na dôvodoch zamestnanca. 

 

Má zamestnanec nárok na odstupné pri výpovedi?

Áno, a to v tom prípade, ak dal výpoveď zamestnávateľ a zároveň pracovný pomer trval najmenej 2 roky. Výška odstupného však závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru:

 • pracovný pomer trval najmenej 2 roky a najviac 5 rokov - 1 x priemerný mesačný zárobok

 • pracovný pomer trval najmenej 5 rokov a najviac 10 rokov - 2 x priemerný mesačný zárobok

 • pracovný pomer trval najmenej 10 rokov a najviac 20 rokov - 3 x priemerný mesačný zárobok

 • pracovný pomer trval najmenej 20 rokov - 4 x priemerný mesačný zárobok

 

Pozor! Ak dal výpoveď zamestnanec, nárok na odstupné nemá. 

 

Autor: Dominika Blchova

 

Začínate s e-shopom a hľadáte spôsoby ako baliť svoj tovar?

Začínate s e-shopom a hľadáte spôsoby ako baliť svoj tovar?

01.09.2021

Predávate tovar cez internet? Či už oblečenie, handmade produkty alebo kozmetiku, poradíme vám, v čom posielať tak, aby všetko dorazilo v poriadku.

 

Najmä na začiatku, keď začínate podnikať, je veľmi dôležité, aby vás tovar ku zákazníkovi prišiel tak, ako má, bez akéhokoľvek poškodenia.

Kedy ísť na úrad práce?

Kedy ísť na úrad práce?

27.08.2021

Absolventi sú mnohokrát zmätení ohľadom termínov, kedy ísť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Je to vôbec povinné? Musím tam ísť, aj keď len mením školu? Čo by som si mal zobrať so sebou?

Stresuje ťa škola? Ako to zvládnuť?

Stresuje ťa škola? Ako to zvládnuť?

10.08.2021

Aj škola dokáže ľudí dobre vystresovať – písomky, testy a ústna skúška alebo i zo známok a to nie je všetko. V škole môže byť žiak v strese i skrz vzťahy so spolužiakmi a učiteľmi. Veľa nervov prináša i takzvaný multi-tasking, kedy sa študent snaží vybalansovať školské povinnosti s pracovnými. Pre mnohých je toto každodenná realita, ak chcú byť na vytúženej škole. Ako zvládať stres ?

 

Ako nás brigáda pripravuje do života?

Ako nás brigáda pripravuje do života?

27.07.2021

Najprv tá praktická časť – brigáda nám dáva prvé pracovné skúsenosti. Preto je v mladosti dobré s nimi začať a učiť sa z nich. V životopise tým pádom neostane nijaké miesto prázdne, bude vidieť, že si odhodlaný sa učiť nové veci a hlavne pracovať. Svedčí to o tvojej disciplíne a zodpovednosti.

Vyhľadavávanie

Sociálne siete