Blog

Vhodné prostredie pre prácu

Vhodné prostredie pre prácu

05.03.2024

Čo sú vhodné pracovné podmienky je veľmi relatívnym pojmom, pretože každý zamestnanec má odlišné preferencie a potreby. Napriek tomu však existuje niekoľko základných aspektov, ktoré, ak sú naplnené, umožňujú hovoriť o to, že vaše pracovné miesto je ideálne.


Rovnováha medzi pracovným a osobným životom


Nesmierne dôležitý je oddychu a relaxácie mimo pracovných hodín. To zahŕňa schopnosť odpojiť sa od pracovných povinností, keď skončí váš pracovný deň. Zamestnávatelia by mali rešpektovať hranice pracovného času a mimo pracovných hodín.


Negatívny príklad: Očakávanie, že zamestnanci budú k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, vrátane víkendov, sviatkov či dovoleniek, spôsobuje nadmernú pracovnú záťaž a nedostatočný odpočinok.


Možnosť rôznorodej práce


Rôznorodé pracovné projekty či úlohy môžu prácu dlhšie udržať zaujímavou a stimulujúcou. Pre osobnostný ale aj profesijný rozvoj je možnosť učiť sa nové veci a rozvíjať svoje zručnosti nesmierne dôležitá.


Negatívny príklad: Pridelenie zamestnancov na monotónne a jednotvárne pracovné miesto bez možnosti pracovať na rôznorodých úlohách a projektoch môže spôsobiť nudu a stratu motivácie.

 

Tieto aspekty môžu významne ovplyvniť vašu produktivitu, spokojnosť a pohodu pri práci. Je dôležité si uvedomiť, že ideálne podmienky pre prácu sa môžu líšiť v závislosti od povolania, preferencií a osobných okolností, preto je dôležité nájsť riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a potrebám vašich zamestnancov.

Fyzická aktivita ako návyk, ktorý vám zlepší život

Fyzická aktivita ako návyk, ktorý vám zlepší život

27.02.2024

Medzi pozitívne návyky, ktoré majú schopnosť jednoducho a efektívne zlepšiť váš život, patrí pravidelná fyzická aktivita. Tento návyk prispieva nielen k zvýšeniu celkového blahobytu a vnútornej pohody, ale má aj pozitívny vplyv na vaše fyzické a mentálne zdravie.

 

Pravidelná fyzická aktivita je základom pre udržanie celkového zdravia. Nájdite si aspoň 30 minút denne na pohyb, a to buď v podobe prechádzky, behu, plávania alebo cvičenia v posilňovni.


Fyzická aktivita má jedinečnú schopnosť zlepšovať náladu a znižovať stres. Pri cvičení sa uvoľňujú endorfíny, známe aj ako hormóny šťastia, ktoré prispievajú k pozitívnemu psychickému stavu. Pravidelný pohyb je teda účinným prostriedkom na jednoduchšie zvládanie stresu.


Existuje mnoho rôznych foriem fyzickej aktivity, a preto je dôležité nájsť si aktivity, ktoré vás budú baviť, či už je to tanec, cyklistika, joga alebo iný šport.

 

Pridanie fyzickej aktivity do vášho života môže byť jedným z najcennejších krokov, ktoré povedú k zvýšeniu kvality vášho života. Pamätajte si však, že každý z vás je jedinečný, a preto sa nebojte a experimentujte s výberom návykov, ktoré vám zlepšia život.

Ako integrovať starostlivosť o zuby do firemných benefitov

Ako integrovať starostlivosť o zuby do firemných benefitov

20.02.2024

Význam ústnej hygieny prechádza hranice len estetického vzhľadu zubov a má priamy vplyv na celkový zdravotný stav. Poriadna starostlivosť o zuby a ústnu dutinu by preto mala byť prioritou nielen pre jednotlivcov, ale aj pre zamestnávateľov, ktorí chcú podporovať zdravie a produktivitu svojich zamestnancov.

Starostlivosť o zuby ako súčasť firemných benefitov

V súčasnej dobe sa stále viac zamestnávateľov snaží o to, aby ponúkali svojim pracovníkom komplexný balík benefitov, ktorý by zahŕňal nielen tradičné prvky, ako sú dovolenky alebo príspevky na dôchodkové sporenie, ale aj tie, ktoré sa zameriavajú na zdravie a pohodu zamestnancov.

 

Jednou z oblastí, ktorá sa čoraz častejšie objavuje v ponuke benefitov, je starostlivosť o zdravé zuby. Poskytovanie prístupu k dentálnej starostlivosti ako súčasti firemných benefitov môže mať pozitívny vplyv nielen na zdravie ústnej dutiny, ale aj na celkové zdravie zamestnancov, čím sa zvyšuje ich spokojnosť, lojalita voči spoločnosti a produktivita.

Prehľad, ako môže byť starostlivosť o zuby integrovaná do benefitov pre zamestnancov

Zabezpečenie zubného poistenia: Jedným z najpriamejších spôsobov, ako môžu zamestnávatelia integrovať starostlivosť o zuby do svojich benefitov, je poskytnutie zubného poistenia, ktoré pokrýva pravidelné preventívne prehliadky, čistenie zubov, ako aj čiastočné alebo úplné krytie nákladov na zubné ošetrenie a zákroky.

Programy úhrady nákladov na dentálnu starostlivosť: Ak nie je možné poskytnúť plnohodnotné zubné poistenie, zamestnávatelia môžu zvážiť vytvorenie programov, ktoré by čiastočne alebo úplne uhrádzali náklady na dentálnu starostlivosť svojich zamestnancov. Tieto programy môžu byť štruktúrované tak, aby podporovali pravidelnú preventívnu starostlivosť a zároveň pomáhali pokrývať náklady na naliehavé alebo komplexnejšie zákroky.

Flexibilné pracovné doby alebo voľné dni na dentálne návštevy: Umožnenie zamestnancom využívať flexibilné pracovné doby alebo poskytnutie voľných dní na návštevy zubného lekára môže zvýšiť pravdepodobnosť, že si nájdu čas na pravidelnú dentálnu starostlivosť, čo môže viesť k lepšiemu zdraviu ústnej dutiny a celkovému zdraviu.

Vzdelávacie programy a workshopy: Zvýšenie povedomia o dôležitosti dentálnej hygieny môže byť ďalším spôsobom, ako zamestnávatelia môžu prispieť k zlepšeniu zdravia svojich pracovníkov. Organizácia vzdelávacích seminárov alebo workshopov, ktoré by viedli odborníci na ústnu hygienu, môže zamestnancom poskytnúť cenné informácie o tom, ako sa starať o svoje zuby a predchádzať dentálnym problémom.

 

Integrácia starostlivosti o zuby do firemných benefitov nie je len investíciou do zdravia a pohody zamestnancov, ale aj do budúcnosti spoločnosti. Zdraví, spokojní a produktívni zamestnanci sú kľúčom k úspechu každej organizácie.

Praktické tipy pre firmy, ako začať

Zavedenie starostlivosti o zuby do firemných benefitov môže byť pre mnohé organizácie novým krokom. Aby bol tento proces čo najhladší a najefektívnejší, je dôležité mať jasný plán a postupovať systematicky. Tu sú niektoré praktické tipy, ako začať.

Ako vybrať poskytovateľa dentálnych služieb pre svojich zamestnancov

Začnite vypracovaním zoznamu potenciálnych poskytovateľov dentálnych služieb. Dôležité je zvážiť ich reputáciu, rozsah ponúkaných služieb, ceny a dostupnosť. Vyhľadávajte recenzie a odporúčania od iných podnikov alebo prostredníctvom online platforiem.

 

Analyzujte a porovnajte ponúkané dentálne plány z hľadiska pokrytia, výnimiek a spoluúčasti. Zamerajte sa na plány, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám vašich zamestnancov, ako sú preventívna starostlivosť, ortodontické služby alebo zákroky spojené s nápravou zubov.

 

Vyhľadávajte poskytovateľov, ktorí sú ochotní prispôsobiť svoje služby špecifickým potrebám vašej firmy a vašich zamestnancov. Flexibilita v prispôsobovaní plánov môže byť kľúčová pre dosiahnutie najlepšej možnej starostlivosti.

 

Aby bol proces nárokovania jednoduchý a transparentný, je dôležité, aby mali zamestnanci ľahký prístup k informáciám o svojom pokrytí, vrátane príspevku na zubára, pokrytí zákroku u zubára a k poskytovateľom dentálnych služieb.

Návrhy na efektívnu komunikáciu tejto výhody zamestnancom

 1. Informačné stretnutia a semináre: Organizujte informačné stretnutia alebo semináre, kde môžu zamestnanci získať podrobné informácie o novom benefite, ako ho využívať a aké výhody im prináša.

 2. Distribúcia písomných materiálov: Vytvorte a distribuujte brožúry, letáky alebo e-maily, ktoré poskytujú prehľadnú informáciu o dentálnych benefitoch, vrátane podrobností o pokrytí, ako nárokovať služby a kontaktných údajov poskytovateľov.

 3. FAQ sekcia na internom webe: Vytvorenie často kladených otázok (FAQ) na firemnom intranete alebo webovej stránke môže poskytnúť zamestnancom rýchly prístup k informáciám, ktoré potrebujú, a zároveň znížiť počet opakovaných otázok na personálne oddelenie.

 4. Regulárna komunikácia: Udržiavajte pravidelnú komunikáciu o dentálnych benefitoch prostredníctvom interných bulletinov, e-mailov alebo sociálnych médií firmy, aby boli zamestnanci neustále informovaní o možnostiach a aktualizáciách súvisiacich so starostlivosťou o zuby.

Návody a odporúčania pre zamestnancov

Ako efektívne využiť benefit starostlivosti o zuby a zároveň udržať zuby a ďasná zdravé? Tu je niekoľko odporúčaní pre zamestnancov:

Ako zamestnanci môžu využiť tento benefit najefektívnejšie

Porozumenie pokrytiu: Najprv je dôležité, aby zamestnanci plne porozumeli, čo ich dentálny benefit pokrýva. Mali by si prečítať materiály poskytnuté zamestnávateľom a prípadne sa obrátiť na personálne oddelenie alebo priamo na poskytovateľa poistenia s akýmikoľvek otázkami.

Využitie preventívnej starostlivosti: Preventívne prehliadky a čistenie zubov sú často plne pokryté a sú kľúčové pre udržanie zdravia ústnej dutiny. Zamestnanci by mali využiť tieto služby v maximálnej možnej miere, aby predišli drahším a komplexnejším zákrokom v budúcnosti.

Plánovanie návštev: Návštevy u zubára by mali byť plánované vopred, ideálne v čase, ktoré minimálne ovplyvňuje pracovné povinnosti. Využitie flexibilných pracovných hodín alebo voľných dní na dentálne návštevy, ak sú k dispozícii, môže pomôcť zamestnancom zosúladiť starostlivosť o zuby so svojimi pracovnými záväzkami.

Dôkladné využitie benefitu: Zamestnanci by mali byť oboznámení s tým, ako maximálne využiť dostupné benefity, aké zákroky sú u zubára hradené poisťovňou, cez ktorú je benefit uplatňovaný. Tiež využitie ročných limitov na ošetrenie alebo akýchkoľvek dostupných bonusov za nevyužité benefity.

Odporúčania pre dennú ústnu hygienu a pravidelné návštevy zubára

Denná ústna hygiena: Základom zdravých zubov a ďasien je dôsledná denná ústna hygiena. Zamestnanci by mali čistiť zuby aspoň dvakrát denne kvalitnou zubnou pastou s obsahom fluoridu, používať zubnú niť na odstránenie zvyškov jedla a plaku z medzizubných priestorov a doplniť čistenie ústnou vodou.

Pravidelné návštevy zubára: Odporúča sa navštevovať zubára aspoň raz za šesť mesiacov na preventívnu prehliadku a dentálnu hygienu. Tieto návštevy pomáhajú odhaľovať potenciálne problémy včas a udržiavať ústnu dutinu v dobrom zdravotnom stave.

Zdravá strava: Konzumácia vyváženej stravy s obmedzeným množstvom cukrov môže znižovať riziko zubného kazu a iných dentálnych problémov. Zamestnanci by mali uprednostňovať potraviny bohaté na vápnik a fosfor, ktoré podporujú zdravie zubov a kostí.

Opatrenia proti stresu: Stres môže prispieť k problémom s bruxizmom (škrípanie zubami), čo môže viesť k opotrebovaniu zubnej skloviny a ďalším problémom. Nájdenie efektívnych spôsobov, ako zvládať stres, môže byť dôležitou súčasťou starostlivosti o ústnu hygienu.

 

Zahrnutie starostlivosti o zuby do benefitného programu pre zamestnancov môže významne prispieť k ich celkovému zdraviu a znižovať riziko vzniku vyššie uvedených zdravotných problémov. Poskytovanie prístupu k pravidelnej dentálnej starostlivosti nie je len investíciou do zdravia ústnej dutiny, ale aj do celkového zdravia a dobrej pohody zamestnancov.

 

Článok sme pre vás pripravili v spolupráci s:


Radka Žiaková, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO: Pomôžeme vám s viditeľnosťou webu, marketingom, PPC reklamou.

Ako si poradiť s nedeľnou neurózou ?

Ako si poradiť s nedeľnou neurózou ?

20.02.2024

Stres z pracovného týždňa je bežným aspektom nedele pre mnohých z nás. Zatiaľ čo niektorí úspešne zvládajú tento stres, iní sa ťažko vyrovnávajú s nervozitou a úzkosťami. Syndróm nedeľného večera vás môže zbaviť radosti z prežitých chvíľ počas víkendu a zobrať vám všetku motiváciu nevyhnutnú na začiatok týždňa. Ak pociťujete strach, negatívne myšlienky a úzkosť každú nedeľu, môže to byť prejav tohto syndrómu.

 

Nedeľná neuróza sa prejavuje rôznymi spôsobmi u každého jednotlivca. Najčastejšie sa začína v poobede a postupom času naberá na intenzite. Hlavnými prejavmi sú strach a úzkosť. Najčastejšie ide o stres z pracovných a školských povinností. Našťastie existujú spôsoby, ako úspešne zvládnuť tento stav.

 

Pomôže ranná produktivita


Nedeľná neuróza môže v niektorých prípadoch vplývať aj na nasledujúce pondelkové ráno. Často sa stáva, že z radostného víkendu prejdete rovno do chaotického a stresujúceho pondelkového rána. Pondelky sa však nedajú vymazať z kalendára, je dôležité nájsť si k nim nový prístup.


Po zobudení si doprajte čas, privstanete si a vyvetrajte miestnosť, pretože nič nie je osviežujúcejšie než ranný vánok. Doprajte si chvíľu a užite si šálku obľúbenej kávy alebo čaju a premyslite si, čo vás čaká počas dňa. Ak si privstanete dostatočne, vyskúšajte si krátku fyzickú aktivitu, cvičenie totiž môže pozitívne ovplyvniť náladu a motiváciu.

Pracovného prostredie bez ľudských interakcií ?

Pracovného prostredie bez ľudských interakcií ?

09.02.2024

Tradičné pracovné prostredie začína ustupovať do úzadia a prichádza doba digitalizácie, automatizácie a nových foriem prác.

 

V tomto článku sa pozrieme na smer, ktorým sa uberá pracovné prostredie budúcnosti, a preskúmame, ako tieto zmeny ovplyvnia spôsob, akým pracujeme.

 

Čoraz viac sa oceňujú soft skills a schopnosť ľudskej interakcie keďže je doba automatizácie a stroje nahrádzajú ľudí v rutinnych činnostiach. Aj napriek tomu, že stroje za nás dokážu splniť čoraz viac úloh ľudské kvality sú v pracovnej sfére stále nenahraditeľné. Soft skills sú primárne o schopnosti počúvať, interpretovať neverbálne prejavy a adekvátne reagovať na rôzne situácie.


Zamestnávatelia si už postupne začínajú uvedomovať hodnotu týchto komunikačných zručností. Súčasťou firemných kultúr sa stavajú rôzne kurzy, školenia a workshopy na rozvoj kritického myslenia, komunikačných zručností ale taktiež aj kreativity a tímovej spolupráce.


Zamestnanci s dobre rozvinutými soft skills maju na trhu práce obrovskú výhodu pretože dokážu reagovať na dynamické pracovné prostredie.

 

S inováciami, pribúdajúcou flexibilitou a dôrazom na ľudské interakcie budú technológie a ľudský potenciál v perfektnej symbióze čo nám otvorí nespočetne veľa možností.

11 tipov, ako obslúžiť návštevu v kancelárii

11 tipov, ako obslúžiť návštevu v kancelárii

27.10.2023

Každá kancelária by mala v prvom rade vyzerať reprezentatívne, a to nielen preto, aby ste sa v nej cítili príjemne vy, ale aj preto, aby vytvorila príjemné prostredie pre vašich klientov, zákazníkov, potenciálnych klientov, pracovných partnerov či dokonca budúcich zamestnancov. Jedným zo spôsobov, ako to dosiahnuť môže byť práve jedlo. Ako teda pripraviť elegantné pohostenie a budete k tomu potrebovať aj základnú kuchynskú výbavu

Ako vytvoriť príjemné prostredie? 

Ešte predtým, ako budete vymýšľať, ktorými pochutinami ohromíte návštevu, bude dôležité vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa bude návšteva cítiť dobre. 

Čistota

Prvá na zozname je čistota. Dokonca aj špičkovo vybavená kancelária príde o svoj šarm, ak v nej bude špina a smrad. Dajte si záležať, aby bolo v kancelárii vyvetrané, povysávané, vynesené koše atď. Jednoducho, aby vyzerala príjemne a čisto. To isté platí aj pre riad, na ktorom budete pohostenie servírovať. Rôzne sklenené poháre, ktoré by vyzerali neumyto, môžu návštevu dokonca odradiť. 

Dekorácie

Téma dekorácie kancelárie môže byť pomerne zložitá. Tak, ako obyvatelia kancelárie aj návštevníci môžu mať diametrálne odlišný vkus. Niektorých viac osloví chladný minimalizmus, iní dávajú prednosť útulnému prostrediu plnému maličkostí. Snažte sa teda pri zariaďovaní kancelárie nájsť vhodný balans.

Svetlo

Veľmi dôležitý je aj prísun svetla. Snažte sa preto navodiť zrakovú pohodu. Ide o stav, v ktorom budete mať v kancelárii adekvátne osvetlenie, ktoré ani neoslňuje a súčasne poskytuje vhodnú intenzitu a teplotu. 

Sedenie

Bez ohľadu na to, či návšteva bude sedieť za stolom alebo na gauči, posedenie by malo byť pohodlné. Ak vaša návšteva bude písať, bude vhodnejšie, ak bude s vami sedieť za stolom. V prípade, že pôjde o stretnutie, pri ktorom sa budete primárne zhovárať, na vytvorenie uvoľnenejšej atmosféry zvolte gauč. 

Ovocie

Miska s ovocím nie je len veľmi estetickou dekoráciou, ale navyše má aj praktické využitie. Kedykoľvek môžete ponúknuť zdravou desiatou vašu návštevu aj kolegov. Dajte si len pozor, aby ovocie v miske bolo vždy čerstvé.

Pohostenie v kancelárii

Nápoje

Úplným základom sú teplé nápoje. Medzi povinnú výbavu do kancelárie teda patria keramické či sklenené hrnčeky na kávu alebo čaj. Nech už sa jedná o akokoľvek krátku návštevu, určite by ste nemali zabudnúť hosťom ponúknuť nápoj. Zabodovať môžete aj tým, ak ponúknete kávu z kvalitného kávovaru. 

Slané občerstvenie

Do kancelárie sa zväčša hodí jednoduché občerstvenie ako napríklad sendviče, bagety, chlebíčky alebo jednohubky. Nezabúdajte pri tom aj na alergie alebo iné stravovacie obmedzenia. 

Sladké občerstvenie

Keksy, drobné pečivo, dezerty alebo koláčiky neurazia takmer nikdy. Je tiež vhodné ponúknuť aj ovocie a zeleninu, ako osviežujúcu alternatívu k sladkému aj slanému pohosteniu. 

Dostatok riadu

Uistite sa, že máte dostatok tanierov, misiek, šálok ale aj príborov pre všetkých hostí. Bolo by veľmi nešťastné, ak by vám nejaké chýbali. 

Znalosť návštevy

Veľmi dôležité je, aby ste občerstvenie zvolili aj s ohľadom na hostí. Uistite sa, že ponúkané nápoje a jedlo sú v súlade s kultúrnymi, zdravotnými alebo inými preferenciami hostí. 

 

Dnes už takmer každá kancelária má aj svoju kuchynku. Aby príprava pohostenia v kancelárii bola čo najjednoduchšia, pomôcť môžu kuchynské pomôcky, ktoré vám uľahčia život

Tipy na záver

Na záver prinášame ešte zopár tipov, ako servírovať pohostenie v súlade s etiketou:

 

 • Vyhýbajte sa čajovým vrecúškam. Uvarte klasický sypaný čaj alebo prírodnú mletú kávu. 

 • Čaj aj kávu nalievajte v špeciálnej miestnosti, nie je to zvykom robiť v zasadacej miestnosti.

 • Kávu uvarte tesne pred podávaním.

 • Obrúsky neklaďte na tanierik pod šálku. 

 • Položte a odoberte šálky zo stola naľavo od osoby.

 • Kávu a čaj začnite ponúkať hneď na začiatku a znova asi po hodine. 

 • Ponúknite svojim hosťom aj vodu, džús, minerálku, najlepšie vychladenú.

 • Nezabudnite na stôl položiť aj obrúsky.

 • Sladkosti a sušienky podávajte na podnose.

 • K citrónu položte aj vidličku.

 • Mlieko podávajte v samostatnej nádobe (ponúknite aj rastlinné mlieko, v prípade, že niekto bude trpieť intoleranciou na laktózu alebo sa vyhýba mliečnym produktom)


Natália Várošová, Obsahový špecialista na optimalizáciu webov z PoctiveSEO

Vyhľadavávanie

Sociálne siete