Začatie podnikania

Začatie podnikania

26.02.2016

Začatie podnikateľskej činnosti je možné rozdeliť do niekoľkých základných krokov. Prvým krokom je starostlivé naplánovanie, čo bude predmetom podnikania, ako sa uvedená služba či produkt budú ponúkať zákazníkom, čo bude ich zmyslom a prečo o ne bude záujem. 

Na základe presnej osnovy, kde si ujasníme postupy, možnosti a rizika, budú nasledovať kroky na získanie podnikateľského oprávnenia na príslušných úradoch. Tretím krokom je vlastné začatie podnikateľskej činnosti. Pokým konkrétny výkon podnikateľskej činnosti je výhradne na vás, v jednotlivých častiach tohto článku sa budeme venovať, čo samotnému podnikaniu predchádza.

 

Pred začatím podnikania

Mať nápad nestačí. Je potrebné vedieť, ako ho realizovať, a ktorá forma podnikania bude najvhodnejšia. Doporučeným východiskom je vytvorenie podnikateľského plánu a správna voľba formy podnikania.
S prvým nápadom na otvorenie vlastnej živnosti či podniku býva často spojené presvedčenie budúceho podnikateľa o jedinečnosti daného projektu. I keď to môže byť pravda, napriek tomu pamätajte, že k úspešnému podnikaniu to zďaleka nestačí. Podnikanie je riziko. Ak svoj podnikateľský zámer poriadne nepremyslíte, môžete si spôsobiť zbytočné a veľmi nepríjemné komplikácie. Ideálne je zostaviť si ako prvé podnikateľský plán. Ujasnite si teda, čomu presne sa chcete venovať. Čím konkrétnejšie to dokážete definovať, tým lepšie.
Vopred uvažujte o spôsobe, akou formou podnikania môžete svoj zámer najlepšie realizovať. Požiadavky, podmienky a predstavy jednotlivých podnikateľov sa líšia. Dôležitým faktorom je to, aké rozsiahle bude vaše podnikanie. Ak je to možné odhadnúť s ohľadom na plánovaný odbor alebo predpokladanú cieľovú skupinu zákazníkov, premyslite si, či budete podnikať ako fyzická osoba alebo prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, družstva, združenia, či inak.
Prijatím statusu podnikateľa na seba preberáte zodpovednosti, ktoré zamestnanec vníma len minimálne. Napríklad zdravotné a sociálne poistenie odvádza za zamestnancov zo zákona ich zamestnávateľ. Podnikateľ tieto povinnosti prenáša na seba.

 

Vybrať oblasť podnikania

Oblasť podnikania tvorí často úskalie pre mnoho odhodlaných podnikateľov. Vedia, že ich poslaním je život na voľnej nohe, no akosi nemajú ujasnené, v čom by radi založili svoj biznis. Medzi základné rady patrí, že človek by sa mal venovať tomu, čo mu je blízke. Okrem toho by však mal mať v tejto oblasti skúsenosti. Príkladom je fotografovanie- asi len ťažko si vieme predstaviť, že by mohlo fungovať podnikanie osoby, ktorá sa nikdy nevenovala foteniu. Ďalším dôležitým faktorom je, aby hodnota, ktorú podnikateľ prostredníctvom produktu prinesie bola užitočná a zákazníci sú ochotní za ňu zaplatiť.

 

Voľba typu spoločnosti

Pri rozhodovaní akú formu podnikania zvoliť, je najdôležitejším faktorom aký rizikový je váš predmet podnikania. Ak budete vykonávať činnosti, z ktorých vyplývajú minimálne riziká a budete podnikať ako fyzická osoba, zrejme bude pre vás najvýhodnejšie z pohľadu daní zaistiť si živnostenský list a využiť paušálne výdavky. Pri projektoch, kde sú vyššie riziká vyplývajúce z vykonávania týchto činností, sa odporúča podnikať ako právnická osoba. Najčastejšie využívané formy podnikania sú spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti. Ak začínate podnikať, najvhodnejšou do začiatku bude spoločnosť s ručením obmedzeným. Veľkou výhodou tejto formy podnikania je, že neručíte celým svojim majetkom, len do výšky sumy ručenia. Nevýhodou je, že prevádzkovanie takejto činnosti je všeobecne finančne nákladnejšie. Už na začiatku je potrebné si zaistiť základný kapitál. Právnické osoby vedú vždy účtovníctvo a často sa musia obrátiť na odborníka. Na druhej strane, ak podnikáte ako právnická osoba, často pôsobíte serióznejšie a môžete sa tak dostať k lepším zákazkám.


Ďalšou formou podnikania sú akciové spoločnosti. Tieto spoločnosti sú veľmi náročné na prevádzku, a to nielen finančne, ale aj personálne. V tejto spoločnosti musíte mať minimálne tri osoby v predstavenstve a tri osoby v dozornej rade. Výhodou akciových spoločností, kde sú vydané akcie na majiteľa, je anonymita majiteľov firmy a často je pomerne zložité vypátrať skutočných majiteľov týchto firiem.

Vyhľadavávanie

Sociálne siete