Ako asertivita pomáha v zamestnaní?

Ako asertivita pomáha v zamestnaní?

23.07.2020

Každý človek dokáže byť asertívny – len je potrebné sa to naučiť. Mnohokrát asertivita ľuďom do života priniesla voľnosť – nemuseli sa už tak zaťažovať pocitom viny alebo sa zaťažovať prácou niekoho inému. Ako vie asertivita pomôcť napríklad v práci?

V prvom rade je dobré si asertivitu definovať. Asertivita je komunikačná zručnosť, pri ktorej sa osoba snaží hľadať win-win spôsob s osobou na druhej strane konverzácie. Asertívny človek je ten, ktorý si stojí za svojim názorom a nebojí sa povedať čo si myslí – na druhej strane dbá na svoje okolie a snaží sa riešiť problém tak, aby z neho niečo mali obe strany.

Napriek tomuto pozitívnemu výkladu vie mnoho ľudí asertívneho človeka pokladať za povýšeneckého, negatívneho a podobne. To však nie je úplne tak. Asertivita sa pokladá za zlatú strednú cestu medzi pasívnou a agresívnou komunikáciou.

Pasívna komunikácia je tá, pri ktorej nie je človek zastať si svoje názory. Väčšinou sa stávajú bábkami manipulatívnym typom ľudí, málo kedy sa vedia sami seba zastať a majú nízke sebavedomie.

Agresívna komunikácia je tá, pri ktorej človek vôbec nerešpektuje názory druhých ľudí a v podstate si ide iba za svojim cieľom. Táto komunikácia je veľmi bezohľadná, keďže človek, ktorý ju vedie si nevie pripustiť nič viac ako svoj vlastný názor.

 

Ako sa stať asertívnym? Asertivita je niečo čo sa dá naučiť – a je treba začať niektorými základnými krokmi. V prvom rade :

Stanoviť si hranice

Hranice, ktoré nikdy neprekročíme. Je na našej zodpovednosti uvedomiť si našu vlastnú cenu. Vždy je iba čisto na tebe, ktorému človeku budeš chcieť pomôcť a kedy si povieš STOP. Hranice potrebujeme pretože nimi si určujeme priority – pokiaľ si mal doteraz problém hovoriť ľuďom nie, aj keď si to naozaj veľmi potreboval , hranice alebo stanovenie istých pravidiel ti môže pomôcť.

 

„Ja“

Skús začať inak formulovať vety. Ak sa chceš presadiť alebo len čisto povedať svoj názor vyskúšaj nové frázy – začínaj vetu sebavedomo : „Ja by som chcel..“ , „Ja si myslím..“ a podobne. Pomôže ti to lepšie predstaviť tvoju prosbu alebo židosť na druhého človeka. Asertivita je zlatá stredná cesta, ale okrem toho, že nás učí myslieť aj na ostatných ľudí, tak nás učí myslieť aj na seba.

 

Rozdielnosť názorov

Všetci máme svoj vlastný názor - a každý názor by sa mal dostatočne rešpektovať. To nás privádza k téme kritiky, ktorú mnohí ľudia berú príliš osobne. Každopádne, ak sa tebe podarí získať kritiku, nemusíš kvôli nej vešť hlavu. Kritika je tu na to, aby nás posilnila a aby sme sa mohli naďalej vylepšovať. Je iba na tebe ako kritiku využiješ. Kritike by sa celkovo vyhýbať nemalo - práve naopak, k osobe, ktorá ťa skritizovala by si sa mohol prihovoriť ešte viac, aby ti podala presné vysvetlenie.

Každý máme iné názory, priority, myšlienky a je len na nás ako sa v odlišnej spoločnosti adaptujeme. Asertivita učí harmonizácii a tiež chápaniu myslenia druhého človeka.

 

Prejavenie svojho názoru

Za svojím nazorom by sme mali stáť, avšak nie kadžý to úplne dokáže. V asertívnej komunikácii by si mal na jednej strane dbať o seba, svoje pocity, ako aj o pocity druhej strany. Ty sám si však musíš uvedomiť  zodpovednosť za svoje presvedčenie. Asertivita ťa naučí, že tvoje názory ti nikto nemôže vziať a že prejavovať ich môžeš kedy chceš. Samozrejme, vždy po zvážení toho, či to bude pre danú situáciu prospešné.

 

Povedať “nie”

Mnoho ľudí má stále problém odmietať alebo povedať jednoduché "nie". Pramení to najmä z pocitu viny. Aj napriek tomu sa asi veľakrát sám seba pýtaš prečo by si sa mal cítiť vinný. Proste mnoho ľudí to nevie a tak veľakrát odkývnu aj to, čo by radi odmietli. Na to, aby si sa slobodne prejavil a odkryl svoj pravý názor je potrebné občas do vecí zakročiť a povedať nie. Vo veľa situáciách sa ti môže uľaviť.

Vyhľadavávanie

Sociálne siete